Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Bijstelling duurzame 800+ woningbouw Putten

Verzorgen van het integrale projectmanagement voor de resterende woningbouwontwikkeling (150 van de 800) met Woonzorgcentrum van Bijsteren.

Betreft zowel de regisserende als operationele rol vanuit zelfstandige projectorganisatie (10+fte) in nauwe samenwerking met Projectontwikkelaar Bemog, Stedenbouwkundige Amer, Civiele aannemer Temmink als ook de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Projectpartners zijn Woningstichting Putten en OMNIA te Harderwijk. Focus op sterke aanpassing van het stedenbouwkundig plan en het woningprogramma met verlaging VON-prijs in anticipatie op de stagnerende en veranderende woningmarkt. De ingrijpende financiële consequenties worden door de Gemeente en de Ontwikkelaar zelfstandig gedragen. Recent duurzaamheidsscan uitgevoerd naar mogelijke BRE-EAM certificering gebiedsontwikkeling.

domein: publiek
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Gemeente Putten
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Concertgebouwplein compleet vernieuwd!

Het concertgebouwplein en een deel van de Van Baerlestraat zijn geheel vernieuwd. Dit was hard nodig. Het plein moest verkeersveiliger gemaakt worden, het tramspoor moest volledig worden vernieuwd en er moet een diepriool worden vervangen.

Lees verder

PC Hooftstraat helemaal vernieuwd

Ondernemers  blij met nieuwe inrichting
Dit najaar is ook de tweede fase van de vernieuwing van de beroemdste winkelstraat van Nederland voltooid. 

Lees verder

Nieuw schoolplein in Buitenveldert

Na twee jaar strijd heeft de Merkelbachschool het mooiste plein van de stad (bron het Parool)

Lees verder

Net Niet....Bieding Paleis Soestdijk

Cooper | Feldman is het bureau voor megastructures. Veel projecten die groot zijn brachten we tot wasdom, een heel eind verder of tot een goed einde. Wat te denken van mega-Vinexen zoals Leidsche Rijn, Amersfoort Vathorst, Groningen Meerstad, Stadshagen Zwolle, Zuidbroek Apeldoorn etc. Ook

Lees verder

Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Lees verder

Start verkoop woningen Putten 2016

Eind 2015 hebben de gemeente Putten en Bemog Projektontwikkeling Almere B.V. de koop-/realisatieovereenkomst ondertekend voor de woningbouwontwikkeling van de laatste verkoopfase 3.4 ‘Beekbergengoed’ in Bijsteren.

Lees verder

Ruimtelijke visie revitalisering Almere

Ruimtelijke visie voor Revitalisering Bouwmeesterbuurt

Lees verder

Apeldoorn Zuidbroek

Zuidbroek is een Vinex-opgave van de gemeente Apeldoorn waar circa 3.500 woningen en twee bedrijvenzones worden gerealiseerd. Het project verkeert in alle stadia van ontwikkeling; delen zijn al opgeleverd, andere delen worden bouwrijp gemaakt, en weer andere delen zijn nog in het

Lees verder

Deventer Steenbrugge

Aan de noordrand van Deventer wordt in het landelijke gebied een dorp aan de stad toegevoegd, genaamd Steenbrugge. Het gaat om circa 1.150 woningen in een ontspannen, ogenschijnlijk organisch gegroeide verkaveling.

Lees verder

Herontwikkeling kavel Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland heeft Cooper Feldman gevraagd bestaande gronden en opstallen die hun oorspronkelijke functie voor Rijnland hebben verloren van herontwikkelingstrategieën te voorzien zodat een financieel gunstiger exploitatie mogelijk wordt.

Lees verder

De Groene Compagnie

Twee keer is advies uitgebracht voor het project de Groene Compagnie in opdracht van Gemeente Hoogezand-Sappemeer en de Dienst Landelijk Gebied.

Lees verder

Perspectief Huisvesting Arbeidsmigranten en Recreanten

Het vraagstuk arbeidsmigranten is actueel. De lusten en de lasten zijn in deze opgave zoals vaak niet gelijk verdeeld over de verschillende partijen, dat in toenemende mate tot knellende situaties leidt. Met interactieve workshops is het College van Putten gefaciliteerd in de verheldering van

Lees verder

Transformatie Westpoort Amsterdam

Transformatie naar grootstedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren met ondernemers en marktpartijen.

Lees verder

Nieuw Stroomland Leeuwarden

In opdracht van gemeente Leeuwarden, de omringende gemeenten, de Provincie Fryslan en het ministerie van VROM heeft Peter Prak een ontwikkelingsstrategie, en een bijbehorend landschappelijk casco helpen opstellen. Hiermee is de basis gelegd voor de tot standkoming van het Masterplan voor deze

Lees verder

Contra-expertise Grondbezit

Voor een landelijke vastgoedfinancier zijn de ontwikkel- en marktkansen van een aantal grondposities onderzocht op de korte en middellange termijn.
 

Lees verder

Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder

De noord kust, het centrum en de Mariene werf Willemsoord worden onderdeel van een nieuwe visie voor een grootscheepse herontwikkeling van Den Helder. West 8 ontwierp een uitwerkingsplan hiervoor. Eric Mackay stuurde het proces om tot de afronding van het uitwerkingsplan te komen.

Lees verder

Leeuwarden Zuidlanden (6.500 woningen)

Deze publiek-private samenwerking bestond uit de partners Gemeente Leeuwarden, Bouwfonds, BAM en Heijmans Vastgoed. In de periode 2006-2008 heeft Peter Prak zich ingezet voor dit project als woordvoerder van en voorzitter van de marktpartijen op werkvloerniveau.

Lees verder

Gebiedsontwikkeling 1500+ woningen, bedrijven, voorzieningen Zeewolde

Integrale Woningbouwontwikkeling Polderwijk 1500 woningen + voorzieningen

Lees verder

Geldermalsen Stationgebied

In samenwerking met NS Poort en met Prorail wordt het station(sgebied) van Geldermalsen opgewaardeerd.

Lees verder

Pagina's

Meer weten?

06 1266 2511