Interactieve ondersteuning toekomstvisie College B&W Putten

Interactieve ondersteuning van College B&W bij de vorming van haar toekomstvisie door verbinding te leggen tussen politieke en persoonlijke sturingsstijl enerzijds en de inhoudelijke en bestuurlijke thema's anderzijds.

Vanuit de vraag "wat voor dorp moet Putten worden?", heeft de gemeente Putten de volgende scenario's bepaald: Dynamisch Putten, Groen en Recreatief Putten en Zorgzaam Putten.
In Interactieve brainstormsessies met de collegeleden en ambtelijke directie zijn vanuit deze scenario's de volgende bestuurlijke thema's opgehaald: Gouden driehoek, Groene omgeving, Wonen, Economie, Ontsluiting, Vergrijzing, Jongeren en Welzijnswerk.
Vervolgens is vanuit deze thema's een concept Toekomstvisie bepaald met de volgende top 5 bestuurlijke agenda: Aantrekkelijk Centrum Bereikbaar Putten, Perspectief Jongeren, Betaalbare winingbouw en Versterking Economie en Recreatie. Ieder collegelid heeft een agendapunt geadopteerd.
Deze bestuurlijke agenda is vervolgens met de Raad en het maatschappelijk veld gedeeld en in interactie met deze partijen verder uitgewerkt.

In de brainstormsessies zijn de interactie- en sturingsstijlen van de collegeleden opgehaald en is via het getoonde interactiediagram de onderlinge politieke en inhoudelijke verbinding gelegd.

domein: publiek
werkveld(en): training & opleiding, advies
in opdracht van: Gemeente Putten
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring in vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06 1266 2511