Algemene voorwaarden

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is op al onze opdrachten de DRN 2011 (herziene versie juli 2013) van toepassing.

Onze diensten

  • project- | proces- | programmamanagement
  • infrastructuurtraject
  • haalbaarheidstudie
  • landelijk gebied
  • rainproof
  • huisvesting van arbeidsmigranten 
  • bouwmanagement 

Meer weten?

06-12662511