Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten Putten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Deze aanpak draagt het kenmerk van een experiment, wordt beproefd op een aantal campings en locaties in Putten en heeft een (door)looptijd van 2 jaar. De geselecteerde pilots worden zoveel mogelijk in participatie met belanghebbenden partijen en kennisorganisaties beproefd. De oogst van de casuïstiek in dit proefproject wordt nadien geëvalueerd en ingezet voor integraal beleid en aanpak op dit onderwerp vanuit Putten en de regio. Het proefproject wordt in samenwerking met en met financiële ondersteuning vanuit de Regio Noord-Veluwe en de Provincie uitgevoerd.

domein: publiek
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Gemeente Putten
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06-12662511