Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Expertise Projectontwikkeling

Gedelegeerd ontwikkelaar

Cooper | Feldman wordt gevraagd als gedelegeerd ontwikkelaar voor projecten. We ontwikkelen voor overheden, grondeigenaren, burgerinitiatieven en marktpartijen. Daarbij brengen we onze creativiteit, ons netwerk en onze ervaring in om bij het begintraject samen met de opdrachtgever te kiezen welke concepten, marktsegmenten, woningtypes, ontwerpers en architectuurstijlen het meest passend zijn. Juist de eerste stappen goed zetten is van wezenlijk belang. Na de eerste verkenning en haalbaarheidsanalyses (HBA’s) vertalen we dit naar het programma van eisen (PvE) en exploitatie (SKO’s).

Vraaggestuurd ontwikkelproces

Tegelijkertijd met de eerste ontwerpen doen we de eerste marktanimaties. Met behulp van de moderne media worden de aspirant-bewoners geactiveerd en continue bevraagd. Door continue te schakelen tussen ontwerp, bouwkosten en mogelijke afnemers vergroten we de kans op succes en verlagen we de kans op faalkosten. Stapsgewijs werken we het ontwerp verder uit terwijl we continue het gebruikelijke project- en procesmanagement voeren: het bewaken van de bouwkosten, het juridisch-planologisch traject, het overleg met omwonenden en Welstand en uiteraard het contact met de aspirant-bewoners en opdrachtgever. In het laatste stadium verzorgen wij desgewenst de aanbesteding en selecteren een bouwteampartner. Onze toegevoegde waarde ligt vooral op enerzijds de ervaring als gebiedsontwikkelaar waardoor we een brede ervaring inbrengen, en anderzijds op het vraaggestuurd ontwikkelproces./ Wij varen niet op ‘onderzoek’, maar op echte deelnemers en hun altijd hele specifieke en soms verrassende wensen. Voor meer informatie Peter Prak of Peter Slot.

Voorbeelden van onze projectontwikkelingsprojecten:

 • Project Molensloot Dos Hombres Vijfhuizen (in ontwikkeling)
 • Project Jongerenappartement Dos Hombres Vijfhuizen (in ontwikkeling)
 • CPO-ontwikkeling KnarrenHofjes Zwolle, Hardenberg, Zutphen, Gouda (gerealiseerd resp in aanbouw)
 • CPO-ontwikkeling, Hasselt, Oldenzaal, Zeewolde, Emmen, Ridderkerk, Surhuisterveen etc etc) (in ontwikkeling)
 • Luxe Hof voor particuliere eigenaars in het Gooi (in ontwikkeling, nog onder embargo)
 • Advisering Tiny Houses project Noord-Holland (in ontwikkeling nog onder embargo)
 • Heerenveen Zwanenwoud (gerealiseerd)
 • Heerenveen Heerenwoud (gerealiseerd)
 • Woningontwikkeling en realisatie Techum Zuidlanden (gerealiseerd)

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

 • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
 • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
 • Ondernemende en Proactieve benadering
 • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners