Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Mens en Ruimte

In onze wereld spelen heel veel zaken tegelijk. Klimaatverandering, vergrijzing, migratie,  het gebruik van pesticiden, noem maar op.

Wij denken dat projecten in deze tijd meer dan ooit een antwoord moeten geven op één van bovengenoemde vraagstukken. Dat kan alleen maar vanuit een betrokkenheid bij de samenleving die verder gaat dan de zorg om de ruimtelijke kwaliteit. Cooper Feldman zet hier zwaar op in. Wij vinden het belangrijk dat we ons als een goed huisvader gedragen op onze planeet. Dat we zorg hebben voor elkaar en dat we samen bouwen aan een betere en gezonde wereld.

Dat is de reden waarom onze partner Peter Prak het initiatief nam voor het oprichten van de Stichting Knarrehof. Het ontwikkelen van woongemeenschappen waarbij ouderen met zorg voor elkaar gezamenlijk in een betaalbare en sociale omgeving kunnen wonen. Het 'Hof van Zwolle' is een voorbeeld waarbij dit gerealiseerd is. Zonder de eindeloze volharding van onze partners Peter Prak en Nel Sangers was dit nooit ontstaan. Maar ook daar waar het gaat om het landelijk gebied, de zorg voor vogels en insecten zet Nel Sangers zich in. Ze is regelmatig betrokken bij adviescommissies in Den Haag om het Rijksbeleid mede te helpen formuleren.

Op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten heeft Harm Hermant zijn sporen verdient. Voor de gemeente Putten heeft hij zich jarenlang ingezet om deze mensen tegen lage kosten een fatsoenlijke huisvesting te kunnen bieden.

De klimaatverandering beïnvloed on leven in toenemende mate. Wij zetten wij ons in om de gevolgen beheersbaar te houden. Steden zullen meer en meer te maken krijgen met wateroverlast en perioden van droogte. Pieter van Zijl houdt zich hier al jaren mee bezig. Hij is bij verschillende projecten in Amsterdam als projectmanager betrokken om de stad 'Rainproof' te maken. Niet als doel op zich, wel als onderdeel van infrastructuur projecten.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de expertise opgebouwd om in onze projecten een extra bijdrage te leveren aan die zaken waar we als samenleving mee te maken hebben. Daarom hebben wij als onderschrift 'Mens en Ruimte'. Om onze betrokkenheid aan te geven voor de Mens (en dier) in de Ruimte waarin hij leeft. Want dat is onze inzet; de wereld steeds een stukje beter maken.

Cooper Feldman  Mens en Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511