Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Gelderlandpleinlijn, Buurtbusvervoer op maat

Ouderen kunnen alsnog met de bus!

Met het wijzigen van de route van lijn 62 door het GVB ontstond een  hiaat in de openbaar vervoervoorziening in de wijk Buitenveldert. De wijziging van de route van lijn 62 kwam voort uit de wens van het GVB om deze lijn meer rendabel te maken. De vervoerder kan  daarmee meer OV voor minder geld realiseren. Maar tegelijkertijd kwam het nadeel hiervan terecht bij de bewoners. De benadeelde bewoners zijn in de meeste gevallen de oudere bewoners in  Buitenveldert. Een van de wijken die weinig doorgaande verbindingen kent en waarin onvoldoende vraag naar openbaar vervoer is om volwaardige busverbindingen te laten rijden. Dit betekende niet alleen een verarming van het aanbod aan openbaar vervoer, maar ook een  groter isolement voor oudere bewoners en een beperktere bereikbaarheid van de aanwezige voorzieningen waaronder het winkelcentrum Gelderlandplein.

Op initiatief van de actiegroep ‘Redt bus 62’ heeft het stadsdeel Zuid aan Pieter van Zijl van Cooper Feldman gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om tegen geringe kosten alternatief busvervoer mogelijk te maken in deze wijk. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerking tussen het stadsdeel Zuid, de Kroonenberggroep en het GVB waarbij een kleinschalige busverbinding is ontstaan voor iedereen zonder winstoogmerk. Met deze busverbinding zijn de samenwerkende partners er in geslaagd de mobiliteit van de ouderen en de bereikbaarheid van de voorzieningen weer op het gewenste niveau te brengen.

Toekomstvisie

Het busvervoer in Buitenveldert is bedoeld voor iedereen. Deze  bus service blijkt daadwerkelijk te voorzien in de verwachtte behoefte en  het gebruik  hiervan is in de afgelopen maanden  alleen maar toegenomen. Dit bevordert de mobiliteit van  met name ouderen die de aansluiting met de samenleving anders dreigen te ontberen. Maar dit is ook goed voor de voorzieningen in Buitenveldert en daarmee voor de lokale samenleving als geheel. Deze busservice is overigens gratis. Op termijn zal deze busservice waarschijnlijk een volstrekt vanzelfsprekende  aanvulling op het vervoer in Buitenveldert zijn. 

Flyer Buurtbus

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners