Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Woningmarkt Leeuwarden

Van april 2011 tot juni 2012 is Peter Prak door de gemeente Leeuwarden ingehuurd als kwartiermaker voor de Leeuwarder Woningmarkt. Onder meer is nieuw beleid gemaakt met maar 3 actiepunten.

Allereerst is de positie en het functioneren van de desbetreffend afdeling in het bredere gemeente-apparaat in beeld gebracht. Vervolgens is vanuit die kennis en integraliteit gefocused op uitvoeringgericht en concreet beleid. Liever een paar dingen goed, dan een heleboel een beetje was daarbij het mantra. Nadrukkelijk is ook gekeken naar het aansluiten bij de actuele marktontwikkelingen vanuit de urgentie van de vastgoedcrisis. Als tool is dynamische modelbouw gekozen om juist die items te selecteren die het meest flankerend effect hebben. In een open en constructieve discussie met de gemeenteraad is gefocused op 3 actiepunten per jaar. Nadrukkelijk is daarbij interne samenwerking gezocht met andere beleidsvelden en flexibiliteit geborgd. Beleidsbundeling en zakelijkheid is immers vanuit de stadseconomie en financiele positie van gemeenten een wezenlijke opgave voor te toekomst. In Leeuwarden heeft dit ondermeer geleid tot een gezamenlijk optrekken met de Sociale Dienst in multidisciplinaire wijkactieplannen.

domein: publiek
werkveld(en): management, advies
in opdracht van: Gemeente Leeuwarden
door: drs. Peter Prak

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners