Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Verbetertraject Organisatie Bouwbureau Nijmegen

Organisatieadviestraject ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van 15+ medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed gemeente Nijmegen.


Verzorgen organisatieadviestraject Bouwbureau Vastgoed en Sportaccommodaties ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van de medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed. Aangrijpingspunt van de verbetering op zowel de bedrijfsvoering (structuur en systeem aspecten) als op de samenwerking en communicatie (houding en gedrag aspecten) met interne opdrachtgevers. Accent op ontwikkelen effectieve gedragsverandering en duurzaam verbetervermogen. Inzet van Dialoogbijeenkomsten, interactieve feedbackgesprekken met klanten, quick wins en persoonlijke verbetergesprekken. Zie ook vervolgopdracht verbetertraject voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.

Rol

Verandermanager verbetertraject.  

Project & Partner

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners