Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Verbetertraject Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed Nijmegen

Inrichten verbetertraject voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed in nieuwe samenwerking met DHV als opdrachtnemer van het onderhoud (25+ medewerkers)

In vervolgopdracht op het verbetertraject voor het Bouwbureau, als Kwartiermaker inrichten van verbetertraject onderhoud gemeentelijk vastgoed in nieuwe samenwerking met DHV als opdrachtnemer van het onderhoud. Accent en interventies op Proces en Relatie, nieuwe gezamenlijke projectorganisatie en huisvesting en op intelligente upgrading van het onderhoudscontract met DHV uitgevoerd door ca. 20 medewerkers van beide organisaties zelf. Ter verbetering van de samenwerking en de communicatie zijn in een interactieve Teamdag de teamrollen volgens Belbin opgehaald. Tevens zijn de projectrollen en taken en bevoegdheden met elkaar besproken zodat Structuur en Cultuur beter met elkaar worden verbonden.

Rol

Verandermanager verbetertraject.  

Project & Partner

  • Expertise: Gebiedsontwikkeling
  • Werkveld(en): Training & Opleiding
  • Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
  • Partner: Harm Hermant

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners