Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Training Projectmatig Werken | Implementatie + Coaching Poort6

Twee opdrachten:

  • Opleidingstraject Projectmatig Werken 25 Projectleiders en Managementteam
  • Implementatietraject Projectmatig Werken + Coaching medewerkers


Gemeenten en corporaties worden meer en meer afgerekend op resultaten. Alles moet beter en beheersbaar met minder tijd en mensen. Projectmatig Werken blijkt een belangrijke succesfactor in het behalen van de gewenste verandering en het professionaliseren van de eigen organisatie. Voor Woningcorporatie Bevo (nu Poort6) is een training Projectmatig Werken verzorgd. Bevo is een van de 2 lokale corporaties met circa 4500 eenheden die zich in samenwerking met de ISV partners op de (her)ontwikkeling van de Gorkumse woningvoorraad richt. De daarbij betrokken medewerkers en MT-leden hebben een sterk interactieve training gevolgd gericht op hun persoonlijke verbetering van kennis en gedrag naar de eigen praktijk.

1 Opleidingstraject Projectmatig Werken Bevo Gorinchem
Verzorgen opleiding PMW voor 25 projectleiders, managers en medewerkers + begeleiden professionalisering organisatie. Vooraf gegaan door opstellen en implementeren van Handboek Vastgoedontwikkeling in nauwe samenwerking met management en medewerkers.

2 Implementatietraject PMW Bevo Gorinchem
Implementatie training PMW vanuit "hoe het geleerde vast te houden" door projectevaluatie + coaching 9 projectleiders in hun persoonlijke ontwikkeling

domein: publiek
werkveld(en): training & opleiding
in opdracht van: Woningcorporatie Poort6 Gorinchem
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners