Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Stadshagen+: flexibel maatwerk

Door de uiterst onzekere woningmarkt verkeren veel planontwikkelingen in verwarring. De 'ontwikkelhonger' bij de projectontwikkelaars is weg, afname stokt, de grondrente loopt door en de planontwikkelingskosten blijven stijgen. Het dilemma is niets doen (stop de plankosten en kans op afzet) versus een vraaggestuurd flexibel plan maken (meer plankosten en meer kans op afzet). In Zwolle is voor de laatste 4.000 woningen de volgende koers gekozen.

Te vaak worden gemeenten en ontwikkelaars geconfronteerd met grote en gedetailleerd uitgewerkte plannen, die bij start woningontwikkeling van de verschillende woonvlekken voor een groot deel al achterhaald blijken. De plannen dateren van enkele jaren geleden, uit de voorgaande periode van de aanbiedersmarkt. Zeker als gevolg van de huidige lastige woningmarkt blijkt er weinig flexibiliteit, ook toekomstige onzekere markten en bijbehorende producten moeten in het vastgelegde stramien van kavelmaten en oppervlaktes passen. De visie en smaak van de stedenbouwer heeft samen met de claims van civiel-techniek en de Vinex-matrix van de planeconoom het plan onwrikbaar vastgezet.
In Stadshagen is een nieuw plan maar vooral een nieuwe manier van werken ontwikkeld waardoor sneller en beter gereageerd kan worden op de dynamische markt. Tijdverlies en herontwikkelingen worden hiermee voorkomen. Ingrediënten zijn een faciliterende hoofdstructuur, conceptuele woonmilieus en ontwerp-essenties. Wezenlijk is een apparaat wat snel kan schakelen en een projectmanager met veel marktgevoel en overzicht.

Project & Partner

Expertise: Gebiedsontwikkeling
Werkveld(en): Projectmanagement
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Partner: Peter Prak

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners