Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Organisatie-advies|Training PM Werken|Interim Management Amersfoort

3 opdrachten:

  • Managementadvies ontwikkelingstraject afdeling Ruimtelijke ordening
  • Training Projectmatig Werken sector Stedelijke Ontwikk.&Beheer (45mdw.)
  • Interim Management afdeling Ruimtelijke Ordening (25fte.)


Verzorgen managementadvies dmv inventarisatie taken en werkprocessen, interviews medewerkers, besluitvormingsproces, projectmatig werken, regierol, organisatie directeur/managementteam, veranderplan, training en coaching.

Verzorgen cursus 'Projectmatig werken' aan circa 45 medewerkers voor 24 dagdelen, vanuit optiek 'leren en toepassen' door twee docenten en twee trainers incl. samenstellen cursusmap met literatuur en terugkoppeling managementteam.

Dagelijkse leiding aan 25 medewerkers van secties Kaderstelling en Opdrachtverlening (stedenbouw), sectie Facilitering (bestemmingsplannen) en sectie Verkeer, Structuur en Organisatie, vertegenwoordiging in wethouderstaven en Raadscommissies.

domein: publiek
werkveld(en): training & opleiding, advies, management
in opdracht van: Gemeente Amersfoort
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners