Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft de grootste renovatie uit haar bestaan achter de rug. Vele jaren van voorbereiding en discussie zijn hier aan voorafgegaan.

Sommige discussies hebben de landelijke pers gehaald. Cooper Feldman is gevraagd om een van meest complexe en politiek- en publicitair gevoelige vergunningtrajecten te begeleiden van de afgelopen jaren. Dit traject is succesvol afgerond. Het Rijksmuseum heeft in april 2013 haar deuren weer geopend voor het publiek. Hiermee heeft zij haar positie als schatkamer van de Nederlandse cultuur weer ingenomen. Nederland heeft haar (inter)nationale cultuurpodium weer terug. Dit is bepaald niet vanzelf gegaan. Een intensieve samenwerking tussen het Rijksmuseum, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Amsterdam was absoluut noodzakeliljk om tot dit resultaat te komen. De bouwaanvraag en behandeling voor het hoofdgebouw en de tuin alleen al telde ruim 1600 tekeningen, 27 welstandsvergaderingen en uiteindelijk ruim 130 vergunningen. Dit nog buiten de vrijwillige M.E.R. procedure die is doorlopen.

Mijn rol was om dit proces vanuit de gemeente (stadsdeel Zuid) te begeleiden en eerste aanspreekpunt namens de gemeente te zijn. Bij tijd en wijle een intensief en ingewikkeld proces vanwege de grote maatschappelijke belangen die op het spel stonden en de complexe vraagstukken die aan de orde waren. Er waren veel overleg momenten tussen de directie van het Rijksmuseum, de Rijksgebouwendienst, het college en het dagelijks bestuur nodig. Dit alles is niet voor niets geweest. Het resultaat mag er zijn!

Daarnaast moest ook de openbare ruimte rond het Rijksmuseum tijdig worden aangelegd. De openbare ruimte moet recht doen aan de alure van het museum en tegelijk voldoen aan de eisen van het hoofdnet fiets en aansluiten bij het hoofdnet auto.
Dit alles is dankzij de tomeloze inzet van alle betrokkenen gelukt. Het stadsdeel mag met recht trots zijn op het resultaat.

Toch is het museum nog niet helemaal af. De Philipsvleugel wordt nu verbouwd. In de zomer van 2014 zal ook dit gereed zijn. Dan is het Rijksmuseum pas echt helemaal klaar!

domein: publiek
werkveld(en): advies, management
in opdracht van: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
door: ir. Pieter van Zijl

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners