Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Training Projectmatig Werken | Implementatie Gorinchem

Opleidingstraject Projectmatig Werken 85 projectleiders/medewerkers, managers en bestuurders + begeleiden professionalisering organisatie.

Gemeente Gorinchem heeft een Verbeterplan opgesteld. Uitvoering van de 21 actiepunten van dit Verbeterplan moet ertoe leiden dat de gemeentelijke organisatie nog beter gaat functioneren.
Een punt waarop verbeteringen bereikt kunnen worden is de wijze waarop projecten worden uitgevoerd. Het betreft met name de planning van projecten, te behalen resultaten, beslismomenten en benodigde uitvoeringscapaciteit, kortom de procesgang van projecten, waar verbeteringen mogelijk zijn.

Een middel om de procesgang te verbeteren is het meer Projectmatig gaan werken. Immers, Projectmatig Werken en de spelregels die daarbij gehanteerd worden, spelen in op de behoefte aan planningen, heldere beslismomenten etc. Om deze reden is Projectmatig Werken benoemd als actiepunt 5 van het Verbeterplan. Ook de ontwikkeling en de ambitie van de stad vraagt om Projectmatig Werken. Mede in het kader van het ISV zullen er naar verwachting de komende jaren veel projecten uitgevoerd gaan worden.

Projectmatig Werken is overigens niet een geheel nieuw fenomeen in Gorinchem. Op meerdere plekken binnen de organisatie wordt - met succes - al projectmatig gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn diverse projecten bij de afdeling Weg en Water, de realisatie van bedrijfsterrein Gorinchem-Noord en de uitvoering van het ISV-programma. Ook de Gemeentelijke Structuurvisie is op een projectmatige wijze tot stand gekomen. Vergelijking van het verloop van deze projecten leidt wel tot de wens eenduidige afspraken te maken over de daarbij gehanteerde werkwijze.

Tegen deze achtergrond is besloten het komend halve jaar een eerste grote groep van 80 medewerkers vertrouwd te maken met Projectmatig Werken door hen een training in Projectmatig Werken te laten volgen. Er zijn ruim 20 collega's geselecteerd voor de opleiding Projectleider en ruim 40 collega's voor de opleiding Projectmedewerker. Ook de afdelingshoofden en leden van het College en Managementteam zullen worden getraind in het Projectmatig Werken met name de rol en positie die zij daarbij moeten innemen.

domein: publiek
werkveld(en): training & opleiding
in opdracht van: Gemeente Gorinchem
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners