Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Nieuwe hoofdentree Van Gogh Museum

Het in 1973 geopende Van Gogh Museum huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh (1853-1890) ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 700 brieven van de kunstenaar, in permanente bruikleen gegeven door de Vincent van Gogh Stichting.

Het Van Gogh Museum heeft vanaf eind september 2012 voor een periode van zes maanden een verbouwing ondergaan. Ten behoeve van deze noodzakelijke verbouwing, in het kader van aangescherpte wettelijke eisen van de Rijksoverheid, was het Van Gogh Museum van oktober 2012 tot en met maart 2013 gesloten. Zo'n 1,5 miljoen mensen bezoeken jaarlijks de collectie van dit museum. Tijdens de verbouwing werd de collectie getoond in een van de twee tentoonstellingsvleugels van de Hermitage.

Deze verbouwing is inmiddels voltooid. Nu volgt een tweede verbouwing namelijk een uitbreiding van de Kurokawa vleugel. Hierbij zal de hoofdentree van het museum worden verplaatst naar het Museumplein.
Net als bij het Rijksmuseum gaat het ook hier om een publicitair- en politiek gevoelig dossier. Cooper Feldman is gevraagd dit traject vanuit de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid te begeleiden. Daarnaast zal de openbare ruimte geheel worden vernieuwd. Bijzonder bij dit project is dat de kaartverkoop geheel in de openbare ruimte wordt afgehandeld. Dit is tamelijk uniek en vraagt een intensieve samenwerking tussen het Van Gogh Museum, de Rijksgebouwendienst en het stadsdeel Zuid. Ook dit wordt door Pieter van Zijl van Cooper Feldman begeleidt. In het voorjaar van 2015 zal het Van Gogh Museum helemaal vernieuwd zijn. Pas dan is de verbouwing van alle drie de musea aan het Museumplein werkeliijk achter de rug en zullen naar schatting jaarlijks zes miljoen bezoekers dit gebied betreden.

domein: publiek
werkveld(en): advies, management
in opdracht van: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
door: ir. Pieter van Zijl

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners