Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Cooperatief denken krijgt bestaansrecht naast Productiedenken

Overnemen gaat wat ver. Kantel-denken is hip, maar als je iets wil laten kantelen, en je duwt niet hard genoeg dan kantelt het terug en ben je plat. Machiavelli schreef 800 jaar geleden al dat niemand zo betreurenswaardig is al hij die wil veranderen. Tenzij het als een veenbrand gaat. Kantelen moet je dus niet alleen doen, maar samen, liefst op zoveel mogelijk plekken zodat uitslaan niet te doen is. En kijk, wordt het ons nu voorzichtig warm onder onze voeten?

Mensen zijn van vlees en bloed. Mensen hebben vingers en tenen, kladden en lurven. Bovenal hebben mensen gevoel, behoeftes, woedes en verlangens. Plezierig, fijn, prettig. Gezien en gehoord worden, daar gaat het om. Maar het systeem waarin we leven doet dat niet. Het gaat uit van productie-denken. Ook recent op het congres Qualify You over pensioenen en wonen en zorg bleek dat. Op het congres was het Knarrenhof als vernieuwend leef-woon concept vanuit de Cooper Feldman familie een van de voorbeelden.  

Mensen bestaan dus neit uit divisies en sectoren, maar wel uit vingers en tenen. Mensen hebben dus geen behoefte aan lijfrentes, hypotheken en pensioenen. Mensen willen prettig leven. 

Maar het systeem waarin we leven van productiedenken en instituties kan daar niet mee uit de voeten. Perfide beloningssystemen en stimuli zorgen dat meer productie-omzet leading is in plaats van efficientie. In de zorg zijn daar veel voorbeelden van. Nu heeft de samenleving in afgelopen 5 jaar tientallen voorbeelden gezien waarom er een breed maatschappelijk wantrouwen is gekomen tov instituties.  Zeg maar rustig afkeer. Op het Blog de Crisis Voorbij vindt u daar een groot aantal van deze voorbeelden.

Het Zelf Doen is dan een ultieme laatste hoogwatervluchtplaats voor alles wat je lief is en wat je de instituties niet meer toevertrouwd. De poldermaatschappij is dood, het is een ontnuchterende ontzuiling. Daarbij ontstaat vanzelf een meer holistische aanpak: prettig leven en al wat daarvoor nodig is ipv denken vnauit bepaalde producten en producenten. Hoopgevend was op het congres Qualify You dat ook de grote verzekeraars zien dat het cooperatief denken zo sterk om zich heengrijpt (ESCO's, zorgcooperaties, wooncooperaties, nieuwe zorgverzekeraar etc.), dat ze alleen al vanuit portfoliomanagement wel moeten meedoen om - als het zich doorzet - die boot niet te missen. Het hogere management begint daar wat ruimte en middelen voor te mobiliseren.

Midden in het winterjaargetijde, is dit een eerste sneeuwklokje. En dat is hoopgevend. Want een mens zonder hoop is als een vis zonder staart.

De mensen van Cooper Feldman

“Mensen die zich thuis voelen, dat is de kroon op ons werk”

 Harm Hermant, manager Gebiedsontwikkeling
“In ons team stimuleer ik collega’s om in hun eigen kracht te komen en daarbij steek ik zelf ook flink de handen uit de mouwen”, “vergeten groepen

Lees verder

De mensen van Cooper Feldman

“Wat mij voortdrijft? De overtuiging dat iets klopt”

De trein is voor een belangrijk deel van de week zijn kantoor. Heel Nederland zijn werkgebied. Veel conducteurs kennen hem al. Net als de jongeren ‘met een rugzakje’ van het koffietentje op het station waar hij vaak zijn latte

Lees verder

De mensen van Cooper Feldman (Postuum)

“Wat er onderweg ontstaat, dat is het allermooiste”

De term ‘projectmanager’ dekt de lading onvoldoende bij Pieter van Zijl. Of het nu gaat om de verbouwing van het Rijksmuseum of het veranderen van een straat in een drukke wijk, het eindresultaat is niet het

Lees verder

Pieter van Zijl: Museumplein, boost voor de stad

Het begon met het Rijks Museum, ruim 12 jaar later verlaat Pieter, projectleider Vernieuwing Museumplein, het plein weer via de Lairessestraat. Of toch niet?

(bron: intranet gemeente Amsterdam, auteur Ethel van Kesteren)

Pieter, “In 2005 werd ik gebeld door

Lees verder

Blog

Overnemen gaat wat ver. Kantel-denken is hip, maar als je iets wil laten kantelen, en je duwt niet hard genoeg dan kantelt het terug en ben je plat. Machiavelli schreef 800 jaar geleden al dat niemand zo betreurenswaardig is al hij die wil veranderen. Tenzij het als een veenbrand gaat. Kantelen

Lees verder

De Crisis Bijna Voorbij?

De overheid bepaalt of vastgoed-innovatie doorzet

Peter Prak Cooper Feldman, Noordlaren 27 juni 2015
Sinds 2009 schrijft de auteur artikelen in vakbladen (o.a. Cobouw, Vastgoed Journaal) onder de naam ‘’De Crisis Voorbij’’.

Lees verder

De Crisis Voorbij IV: de witte raven in het vastgoed

(eerder verschenen in VastgoedJournaal)

Nu de zeis van de vastgoedcrisis menig afwachtend vastgoedbedrijf te grazen heeft genomen, wordt het tijd om de witte raven van de vastgoedsector op een rij te zetten. 

Lees verder

De Crisis Voorbij III: niet kaasschaven maar extra beleg

Darwin schreef dat niet de sterksten overleven, maar zij die zich het best aanpassen aan nieuwe situaties. In deze artikelserie wordt daarom stilgestaan bij vernieuwingen in de vastgoedsector. Deze keer een systeem-vergelijking tussen de oude en de nieuwe markt plus de verklaring waarom de

Lees verder

De Crisis Voorbij II: aanmaakhoutjes voor de nieuwe markt

(eerder verschenen in het Vastgoed Journaal)

In het artikel in het Vastgoed Journaal van juli hebben we gesteld dat om de crisis te overleven niet klagen maar aanpassen en innoveren het doel is.

Lees verder

De Crisis Voorbij I: het gezamenlijk plaatsen van bouwstenen

Wie overleeft de huidige woningmarktcrisis? "The survival of the fittest" betekent niet dat de sterkste of "fitste" soort overleeft, maar juist die welke zich het best kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Lees verder

Wij vinden uw klant wél

De rentelasten van de grondportefeuilles vragen een hele nieuwe markt-aanpak nu de oude manier van ontwikkelen niet meer werkt. Met een aantal gerenormeerde partijen hebben we een nieuw product ontwikkeld welke we ook bij u vrijblijvend kunnen uitproberen.

Lees verder

Ruimtelijke Projecten in de infrastructuur: de omgeving bepaalt!

Ruimtelijke projecten in de infrastructuur zijn vaak technische hoogstandjes. Het is daarom niet vreemd dat bij infrastructurele projecten de focus op de techniek wordt gelegd. Daardoor is er minder aandacht voor de omgevingsaspecten. 

Lees verder

Een paar honderdduizend rotte funderingen en niemand is verantwoordelijk

Paalrot door te lage grondwaterstanden?

Naar schatting 400.000 Nederlandse huishoudens dreigen de dupe te worden van rotte en wegzakkende funderingen. Voornaamste oorzaak: te lage grondwaterstand. De verantwoordelijkheid daarvoor is niet geregeld.

Lees verder

Managen van duurzaamheid

Duurzaamheid is in de belangstelling. Er is bijna geen gemeente die niet voor een duurzame wijk of project of gemeente gaat. Dit wordt alom toegejuicht en terecht. Maar gebeurt het zakelijk en financieel gericht of louter vanuit maatschappelijke bevlogenheid? Enkele tips vanuit het managen van

Lees verder

Do's en don'ts bij CPO

Particulier opdrachtgeverschap in Nederland is iets van alle tijden. Er is altijd al een groep mensen geweest die het bouwen van het eigen huis als ultieme droom koestert. Deze groep valt ruwweg in twee delen uiteen.

Lees verder

De stad als merk

Stedelijke kernen in Nederland en ook in andere landen lijken zich uitsluitend nog te kunnen ontwikkelen volgens de 'uniforme' denklijnen en tradities van het globale marktdenken. Eén wereld, één markt, één methode, en daardoor (schijnbaar onvermijdelijk) één oplossing. Terwijl het publiek meer

Lees verder

Luxe appartementen - casco of afbouwen?

We leven in een snel veranderende wereld. Waar tot voor kort kopers van woningen en appartementen genoegen namen - zij het soms mokkend - met een beperkte keuzelijst, die bedoeld leek om het de aannemer vooral niet te moeilijk te maken, verlangen kopers nu veel meer maatwerk.

Lees verder

Cooper Feldman  Mens en Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511