Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Ruimtelijke Projecten in de infrastructuur: de omgeving bepaalt!

Meer aandacht nodig voor omgevingsaspecten in de infrastructuur.

Ruimtelijke projecten in de infrastructuur zijn vaak technische hoogstandjes. Denk aan de aanleg van bruggen, tunnels en ook de aanleg van metrostelsels, landwinning en waterwerken.
Het is daarom niet vreemd dat bij infrastructurele projecten de focus op de techniek wordt gelegd. De mensen die aan het project werken hebben meestal een technische achtergrond. Er is veel aandacht voor technische oplossingen.
Daardoor is er minder aandacht voor de omgevingsaspecten. Met omgevingsaspecten bedoel ik zaken als tijdige communicatie, ambtelijke besluitvormingsprocedures, vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen, etc. Maar ook met de bestuurlijke omgeving moet rekening worden gehouden.

De ervaring leert dat de grootste projectrisico's vaak omgevingsrisico's zijn. Is er weerstand vanuit bewoners en bedrijven? Is het BLVC plan op tijd klaar en goedgekeurd? Als deze zaken niet goed zijn geregeld en er is een uitvoerder gecontracteerd dan ontstaan er grote financiële risico's.

Het wordt tijd voor meer aandacht voor de omgeving. Ruimtelijke projecten worden door de omgeving bepaald, ook in de infrastructuur. Het primaat van de techniek in infrastructurele projecten moet het primaat van de omgeving worden. Er is meer sturing op omgevingsaspecten nodig, meer beheersing van omgevingsrisico's.
Om de beheersbaarheid te vergroten is daarom naast inzicht in de technische aspecten van het project, ook inzicht noodzakelijk in de omgevingsaspecten . Welke relaties zijn er tussen technische planproducten en procedures en vergunningen? Op welk moment in de besluitvorming kan de grond het beste worden verworven? Wanneer moet het bestuur geld beschikbaar stellen?

Cooper Feldman heeft meer aandacht voor de projectomgeving, geeft inzicht en overzicht en maakt het project beter beheersbaar.

info: Pieter van Zijl
zijl@cooperfeldman.nl

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners