Mens & Ruimte | Project en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Een paar honderdduizend rotte funderingen en niemand is verantwoordelijk

Paalrot door te lage grondwaterstanden?

Naar schatting 400.000 Nederlandse huishoudens dreigen de dupe te worden van rotte en wegzakkende funderingen. Voornaamste oorzaak: te lage grondwaterstand. De verantwoordelijkheid daarvoor is niet geregeld.
Dat stelt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Langzamerhand is duidelijk geworden hoe groot het probleem is en welke financiële schade het oplevert: 24 miljard euro. Het is een optelsom van globale schattingen van het aantal woningen - huur en koop - met rottende houten funderingen en de huizen die 'op staal staan' (= direct op zandgrond) en langzaam wegzakken. Herstel van de fundering kost per woning circa 60.000 euro.

Te lage grondwaterstanden
De problemen worden veroorzaakt door te lage grondwaterstanden, waardoor houten palen gaan rotten en fundering sneller zakt. De droge zomer van 2018 is één van de oorzaken die dit proces versneld heeft. De onverwachte toename van palenpest, dit wordt veroorzaakt door een bacterie. En waterschappen hebben onder druk van boeren jarenlang het grondwater laag gehouden. Daarnaast wordt grondwater weggemalen voor drinkwater of om bouwputten droog te houden. Dat trekt grondwater uit de wijde omgeving weg. Problemen zijn er vooral in veen- en kleigebieden, in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Friesland en langs de rivieren.

Wie gaat het oplossen?
Hoe het probleem wordt veroorzaakt mag dan glashelder zijn, wie het gaat oplossen is dat allerminst. Gemeenten hebben een zorgplicht voor het grondwater, maar slechts tot de erfgrens. De eigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater onder zijn woning.

Financiële regeling en het toegankelijk maken van kennis
Het kenniscentrum ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij een analyse van de grondwaterproblematiek. Het is te hopen dat de uitkomsten ertoe leiden dat de verantwoordelijkheid wordt geregeld. En dat er een financiële regeling wordt getroffen. Het ontsluiten van de bestaande kennis over grondwaterstanden voor burgers is al een goede stap in de richting.
 

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur en landelijk gebied
  • ​Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511