Transformatie Kantoren, Bedrijven, Stations Westpoort Amsterdam

In opdracht van ProjectManagement Bureau (PMB) is voor Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) het integrale projectmanagement verzorgd vanuit zelfstandige projectorganisatie (20+fte) voor (her)ontwikkeling grootstedelijke werkgebied Westpoort.

Betreft transformatie van naar stedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren ism. marktpartijen en vastgoedeigenaren.
Vernieuwing Station Sloterdijk en bus/tramstation ism. NS Poort en Prorail met opstellen Samenwerkingsovereenkomst, Europese aanbesteding ontwerp- en realisatietraject en risicomanagement (RISMAN). Verantwoordelijk voor projectorganisatie met projectleiders, gronduitgevers en planbegeleiders, Grondexploitatie (GEPS) en Projectbudget IPB) met planning&control cyclus (FIS) en financiële lijnrapportages (FP, RAG) en voor Parkmanagement en beheer.
Verzorgen kredietaanvragen en besluitvorming projectwethouder tot Raad, opdrachtgeverschap voor gemeentelijke diensten als Ruimtelijke Ordening (dRO), Infrastructuur,Verkeer&Vervoer (dIVV) en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Samenwerking met Haven Amsterdam en ondernemersverenigingen (Westpoort en ORAM).

domein: publiek
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Gemeente Amsterdam, ProjectmanagementBureau (PMB)
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06-12662511