Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Transformatie Westpoort Woon&Werkgebied

Transformatie Westpoort Amsterdam naar stedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren ism. marktpartijen en vastgoedeigenaren.

In opdracht van gemeente Amsterdam (ProjectManagement Bureau voor Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam) is het integrale projectmanagement verzorgd vanuit zelfstandige projectorganisatie (20+fte) voor de (her)ontwikkeling grootstedelijke werkgebied Westpoort. Vernieuwing Station Sloterdijk en bus/tramstation ism. NS Poort en Prorail met opstellen Samenwerkingsovereenkomst, Europese aanbesteding ontwerp- en realisatietraject en risicomanagement (RISMAN). Verantwoordelijk voor projectorganisatie met projectleiders, gronduitgevers en planbegeleiders, Grondexploitatie (GEPS) en Projectbudget IPB) met planning&control cyclus (FIS) en financiële lijnrapportages (FP, RAG) en voor Parkmanagement en beheer.
Verzorgen kredietaanvragen en besluitvorming projectwethouder tot Raad, opdrachtgeverschap voor gemeentelijke diensten als Ruimtelijke Ordening (dRO), Infrastructuur,Verkeer&Vervoer (dIVV) en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Samenwerking met Haven Amsterdam en ondernemersverenigingen (Westpoort en ORAM).

Rol

Integraal Projectmanager in opdracht van Grond & Ontwikkeling en opdrachtgever voor ambtelijke diensten Ruimtelijke Ordening, Verkeer&Vervoer en Ingenieursbureau.

Project & Partner

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners