Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Woningontwikkeling door de gemeente Zwolle (35 woningen)

Tijdens de vastgoedcrisis blijven veel gemeenten met de grond zitten. De meeste bouwclaimcontracten hebben immers het grondrenterisico bij de gemeente liggen. Tijd voor een list.

Omdat de gemeente Zwolle nog veel eigen contingent had heeft ze het voortouw genomen om zelf een vastgoedontwikkeling op te starten. Hiermee kan enerzijds bekeken worden of een en ander inderdaad niet sneller kan, ook kunnen de diverse beleidsambities zelf risicodragend worden opgepakt. Het gratis roepen van beleid is makkelijk, de gemeente wilde hier de kastanjes niet alleen door anderen uit het vuur laten halen. De architctenkeuze is na consultatie van klantenpanels gevallen op Scala architecten uit Den Haag. Samen met Mieke Bosse van dat bureau is gewerkt aan maximale keuzevrijheid waarmee honderden varianten konden worden samengesteld.

Als gedelegeerd ontwikkelaar heeft Peter Prak met behulp van klantenpanels een set woningen ontwikkeld waarbij de smalste woning 6m breed was, en die toekomstbestendig en WMO-proof is. De VO-raming gaf aan dat de kleinste woning van 1 laag met kap en 6m breed inderdaad onder de 130.000 VON all-in verkocht kon worden. Er is een vervolgtraject ontworpen waarbij de gemeente geen verkoop- en andere juridische risico's hoeft te lopen.

domein: publiek
werkveld(en): vastgoedontwikkeling
in opdracht van: Gemeente Zwolle
door: drs. Peter Prak

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in Project- en Gebiedsontwikkeling
  • ​Ruime ervaring Publieke en Private sector
  • Ondernemende en Proactieve benadering
  • Klantgericht en Menselijke Maat

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners