Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

PierDORP

UPDATE 18/9/15:
Toen duidelijk werd dat de Pier failliet ging en deze icoon van de Nederlandsche kust wellicht zou verdwijnen is Cooper Feldman in actie gekomen. We zijn bij elkaar gaan zitten om onze kennis en creativiteit te bundelen met maar één doel: Hoe kunnen we de Pier handhaven, zonder dat sprake is van subsidie of overheidssteun. En dat is ons gelukt.
Met het bedenken van het Concept PierDORP heeft Cooper Feldman een belangrijke stap gezet in het verkennen van de nieuwe Vragersmarkt. Daarvoor heeft ze een nieuw business model ontwikkeld waarbij crowdsourcing, crowdfunding, CPO (Collectief particulier Opdrachtgeverschap) en Co-Creatie rode draden zijn. Het project met de vernieuwende aanpak mocht zich in veel belangstelling verheugen. Hieronder vindt daar nog informatie over.
Maar niet alleen in de pers en politiek, ook bij afnemers was veel interesse. En daar gaat het om. Op het laatst had PierDORP bijna 100 afnemers voor in totaal ruim 20 miljoen.


Helaas heeft zo een open vernieuwende aanpak ook een keerzijde. Andere partijen kunnen zien hoe het gedaan is. En of dit nou hier helemaal het geval is of niet, feit is dat een commerciële marktpartij de Pier heeft gekocht voordat wij dat konden doen. Voordat zij dit deden hebben de partijen achter PierDORP aan deze partij meermalen aangeboden om samen te werken, maar deze partij zag daar geen voordeel in. Dat neemt niet weg dat veel van het hier uitgeprobeerde en geleerde nu ingezet wordt voor opdrachtgevers (kennis van de nieuwe markt en methodes om deze markt te bedienen) en nieuwe projecten. De managers en adviseurs van Cooper Feldman willen mooie dingen maken en zijn kwalitetisgedreven. Als u een maatschappelijke verantwoorde ontwikkeling ambieert als grondeigenaar of overheid, of als u met maatschappelijk vastgoed verlegen zit, dan kunnen wij dit hele proces voor u organiseren zonder financiële of juridische risico’s. Contactpersoon: Peter Prak (pier@cooperfeldman.nl)


In 2013:
De Pier is een symbool voor Den Haag en voor de relatie van ons Nederlanders met de zee. Binnenkort wordt de Pier geveild. Wat ons betreft wordt de Pier van Scheveningen de Pier van U. Wij hebben ons tot doel gesteld om de Pier te behouden voor Nederland en terug te geven aan de mensen. Dit doen we door de openbaarheid te garanderen. Dit doen we door u ruimte op de Pier aan te bieden om samen met ca. 150 andere particulieren hier uw droomhuis, recreatiewoning, bed & breakfast, winkel, werkplek, galerie of restaurant te realiseren. Dit willen we doen tegen de laagst mogelijke prijs dus zonder winstdoelstelling. Als u na het lezen van dit plan net zo enthousiast bent als wij kunnen we samen de Pier behouden voor Scheveningen en Den Haag.

PierDORP in de media:

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners