Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Onze Missie in Mens & Ruimte

In onze wereld spelen heel veel zaken tegelijk. Klimaatverandering, vergrijzing, migratie,  het gebruik van pesticiden, noem maar op.

Wij denken dat projecten in deze tijd meer dan ooit een antwoord moeten geven op één van bovengenoemde vraagstukken. Dat kan alleen maar vanuit een betrokkenheid bij de samenleving die verder gaat dan de zorg om de ruimtelijke kwaliteit. Cooper Feldman zet hier zwaar op in. Wij vinden het belangrijk dat we ons als een goede huisvader gedragen op onze planeet. Dat we zorg hebben voor elkaar en dat we samen bouwen aan een betere en gezonde wereld.

Dat is de reden waarom onze partner Peter Prak het initiatief nam voor het oprichten van de Stichting Knarrenhof. Het ontwikkelen van woongemeenschappen waarbij ouderen met zorg voor elkaar gezamenlijk in een betaalbare en sociale omgeving kunnen wonen. Het 'Hof van Zwolle' is een voorbeeld waarbij dit gerealiseerd is. Zonder de eindeloze volharding van onze partners Peter Prak en Nel Sangers was dit nooit ontstaan. Maar ook daar waar het gaat om het landelijk gebied, de zorg voor vogels en insecten zet Nel Sangers zich in. Ze is regelmatig betrokken bij adviescommissies in Den Haag om het Rijksbeleid mede te helpen formuleren.

Harm Hermant is sinds jaren nauw betrokken bij de stedelijke vernieuwing van na-oorlogse woonwijken in Amsterdam. Gelijktijdige fysieke en sociale vernieuwing gericht op verbetering van leefbaarheid en betaalbare woningen vormen het succes van zijn aanpak. Op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten heeft Harm ook zijn sporen verdient. Voor de gemeente Putten heeft hij zich jarenlang ingezet om deze mensen tegen lage kosten een fatsoenlijke huisvesting te kunnen bieden.

De klimaatverandering beïnvloedt ons leven in toenemende mate. Wij zetten wij ons in om de gevolgen beheersbaar te houden. Steden zullen meer en meer te maken krijgen met wateroverlast en perioden van droogte. Pieter van Zijl hield zich hier al jaren mee bezig. Hij is bij verschillende projecten in Amsterdam als projectmanager betrokken om de stad 'Rainproof' te maken. Niet als doel op zich, wel als onderdeel van infrastructuur projecten. Helaas is Pieter van Zijl, voorloper in waterbeleid en complex projectmanagement ons helaas ontvallen. Maar nog elke partnervergadering beginnen we met een proost op ‘onzen Pietert’. Hij blijft in ons hoofd en in ons hart als mens, en als een van de oprichters van Cooper Feldman.

Missie van Cooper Feldman

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de expertise opgebouwd om in onze projecten een extra bijdrage te leveren aan die zaken waar we als samenleving mee te maken hebben. Daarom hebben wij als onderschrift Mens & Ruimte. Om onze betrokkenheid aan te geven voor de Mens (en dier) in de Ruimte waarin hij leeft. Want dat is onze inzet: de wereld steeds een stukje beter maken. Zie ook onze Visie van Cooper Feldman.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners