Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Ontwikkeling IJsseltoren te Zwolle

In opdracht van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling ontwikkeld: IJsseltoren Zwolle: 34.000 m2 kantoren en parkeergarage voor 475 auto's voor ABN AMRO Verzekeringen in opdracht van de combinatie Bouwfonds/ Spoolderwerk (Moes, Trebbe en DLH).

Zeer energiezuinig gebouw (warmte- en koude-opslag in de bodem) met groot ontmoetings- en functiepodium. Ontwikkeld voor 1.250 werkplekken blijkt het ook prima te functioneren met ruim 1.600 werkplekken. Bob Nikkessen trad op als projectontwikkelaar in opdracht van de ontwikkelingscombinatie.
Architect: PPKS uit Chicago ic.m. Mourik architecten uit Den Haag.
Aannemer: combinatie Moes/Trebbe/Volker Wessels.
Opgeleverd 2005.

domein: privaat
werkveld(en): vastgoedontwikkeling
in opdracht van: Bouwfonds

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners