Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

management Bewonersgarages Amsterdam Zuidoost

De exploitatie van de parkeergebouwen in Amsterdam Zuidoost moet kostendekkend worden. Daartoe zullen sommige garages worden gesloopt, en andere garages worden opgeknapt of gerenoveerd.

Het aanzienlijke portfolio van parkeergebouwen in Amsterdam wordt beheerd door de afdeling PG (ParkeerGebouwen), onderdeel van de Dienst IVV. in 20 13 heeft PG de taak gekregen alle garages kostendekkend te krijgen. Het is een complexe opgave om de uitvoering van al deze deelprojecten in goede banen te leiden. Cooper Feldman (Eric Mackay) is hiertoe ingehuurd als manager voor de bewonersgarages Zuidoost.

domein: publiek
werkveld(en): management, vastgoedontwikkeling
in opdracht van: Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
door: ir. Eric Mackay

Meer weten?

06 1266 2511