Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Meeting Woningbouwregisseurs Nederland

Om gezamenlijk de woningmarktcrisis te lijf te gaan is een oproep gedaan onder de woningmarktregisseurs van Nederland om een dag lang met elkaar hierover kennis en inzichten te delen.

Ruim 20 professionals van 80.000+ gemeenten plus enkele provincies en ministieries hebben zich aangemeld. Op 5 juni heeft de meeting plaatsgevonden. Deze sessie werd facilitair ondersteund door Hiemstra & de Vries. De sessie is geinitieerd, voorbereid en geleid door Cooper Feldman. De programma-onderdelen van de meeting zijn bepaald door de resultaten uit een inventariserende enquete die voorafgaand aan de dag door de aanwezigen was ingevuld. Aan de hand hiervan zijn de woningproductiegegevens van afgelopen jaren en de prognoses voor de komende jaren in beeld gebracht. Tevens zijn belangrijkste bespreekpunten bepaald, voorbereid en besproken. De lessen uit de meeting zijn verspreid onder alle deelnemers. Gekeken wordt of hier nog een publicatie aan zal worden gewijd.

Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de woningmarktregisseur van 2012 en verder andere doelen zou moeten stellen en andere vaardigheden nodig heeft. De term volkshuisvesting is niet meer genoemd, proces- en projectmanagementvaardigheden met marktgevoel des te meer. Doseren en reguleren van de markt werkt aantoonbaar.
Interessant was de discussie over rolneming waarbij de voorkeuren varieren van Rapunzel tot Baron van Munchaussen.

Meer info is te verkrijgen bij Peter Prak (prak@cooperfeldman.nl, 06 388 21162)

domein: publiek
werkveld(en): vastgoedontwikkeling, advies
in opdracht van: Algemeen Belang (onbetaald)
door: drs. Peter Prak

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners