Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Transformatie Havenindustrieterrein naar stedelijk Woongebied Goes

Transformatie Havenindustriegebied naar stedelijk woongebied 1200 woningen i.s.m. Proper Stok

Gemeentelijk procesmanagement 'organische' herontwikkeling van het havenindustrieterrein naar hoogwaardig woongebied met circa 1.200 woningen ism ontwikkelaar Proper Stok. Optuigen ambtelijke projectorganisatie, opstellen Plan van Aanpak, uitvoeren haalbaarheidsonderzoek grondexploitatie + verwervingsstrategie + saneringswijze + milieucontouren en subsidiemogelijkheden. Opstellen langlopende en gefaseerde ontwikkelingsstrategie geschikt voor beoogde geleidelijke transformatieproces. Na 'go or no go' besluitvorming zijn rol, zeggenschap en risico's tussen partijen worden uitgewerkt.
Tevens verzorging coaching medewerkers en inspiratie partijen tot nieuwe aanpak organische herontwikkelingsproces.

domein: publiek
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Gemeente Goes
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners