Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Expertise Projectontwikkeling

Cooper | Feldman wordt vaak ingeschakeld als gedelegeerd ontwikkelaar, ook voor overheden om de projectcoördinatie van een nieuwbouwproject op zich te nemen. Wij krijgen dan de projectmanagementrol om dit hele project te begeleiden. Het begint vaak met het vertalen van het programma van eisen.

Wij maken dan diverse kostencalculaties en zorgen ervoor dat we hiermee in pas gaan lopen met het beschikbare budget. Wij zoeken de meest passende architect erbij die een stap verder gaat met het maken van de concrete tekeningen. We bewaken het budget en de architect gaat uiteindelijk over tot het maken van bestek.

Wij zorgen voor de aanbesteding en maken heldere afspraken over kosten en planning. Onze professionals werken vooral samen met gemeentes, ze kennen de structuur binnen deze organisaties en vooral de cultuur. Voor meer informatie Peter Prak of Peter Slot.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van onze projectontwikkelingsprojecten: 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners