Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Projecten Gebiedsontwikkeling

Transformatie Westpoort Amsterdam

Transformatie naar grootstedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren met ondernemers en marktpartijen.

Lees verder

Nieuw Stroomland Leeuwarden

In opdracht van gemeente Leeuwarden, de omringende gemeenten, de Provincie Fryslan en het ministerie van VROM heeft Peter Prak een ontwikkelingsstrategie, en een bijbehorend landschappelijk casco helpen opstellen. Hiermee is de basis gelegd voor de tot standkoming van het Masterplan voor deze

Lees verder

Gebiedsontwikkeling 1500+ woningen, bedrijven, voorzieningen Zeewolde

Integrale Woningbouwontwikkeling Polderwijk 1500 woningen + voorzieningen

Lees verder

Herontwikkeling Parool-driehoek Amsterdam

Herontwikkeling Parooldriehoek naar Stedelijk woongebied i.s.m. Stadsgenoot en Prof. Busquets (Barcelona)
 

Lees verder

Transformatie Havenindustrieterrein Goes

Transformatie Havenindustriegebied naar stedelijk woongebied 1200 woningen i.s.m. Proper Stok

Lees verder

Bestuurslid Ondernemersvereniging Westpoort Amsterdam

Cooper | Feldman is als Bestuurssecretaris en Directeur Westpoort Amsterdam Parkmanagement actief betrokken bij het behartigen van het ondernemersbelang de positionering van Westpoort als economische motor van Amsterdam in samenwerking met Gemeente, Havenbedrijf, Stadsdelen, KvK en ORAM.

Lees verder

Duurzame Woningbouw Putten

Integraal projectmanagement voor de resterende woningbouwontwikkeling en inrichting duurzame woonwijk Putten.

Lees verder

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn, ontwikkeling Parkwijk en Terwijde

Lees verder

Centrum Apeldoorn

Het centrum van Apeldoorn wordt vernieuwd. Een ingrijpende operatie voor een stad met meer dan 150.000 inwoners. Onder leiding van Cooper Feldman is een (regie)plan opgesteld waarin de basis voor het nieuwe centrum wordt gelegd.

Lees verder

Zuidwest Kwadrant Amsterdam

De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden begon in 1993 in het Osdorpse Zuidwest Kwadrant. Bijna alle portiekflats zijn er inmiddels vervangen door een variatie aan woningen, van hoogbouw tot luxe drive-in woningen. De karakteristieke 'stroken' flats met open trapveldjes hebben plaatsgemaakt

Lees verder

Gebiedsontwikkeling 1000 woningen + voorzieningen Putten

Verzorgen gehele ontwikkelproces (sinds 2001) vanaf initiatief t/m realisatie van 1000 woningen en maatschappelijke voorzieningen.

Lees verder

Amsterdam, Stadshart Nieuw West

Amsterdam Nieuw West krijgt een nieuw stadshart. Na jaren van voorbereiding is de bouw gestart. Het nieuwe centrum dat aan de Sloterplas in Amsterdam Osdorp wordt ontwikkeld zal het nieuwe stadshart van de gezamenlijke stadsdelen worden. Het wordt een plek waar de verschillende culturen die

Lees verder

Locatieonderzoek Leisurecentre Dutch Mountain Almere

Lokatieonderzoek Leisure "Dutch Mountain" met skihal, tropisch zwembad en schaatsbaan en ondersteunende (retail) functies 300.000 m2 bvo

Lees verder

Woningontwikkeling door de gemeente Zwolle

Tijdens de vastgoedcrisis blijven veel gemeenten met de grond zitten. De meeste bouwclaimcontracten hebben immers het grondrenterisico bij de gemeente liggen. Tijd voor een list.

Lees verder

Pagina's

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.