Start verkoop woningen Putten 2016

Eind 2015 hebben de gemeente Putten en Bemog Projektontwikkeling Almere B.V. de koop-/realisatieovereenkomst ondertekend voor de woningbouwontwikkeling van de laatste verkoopfase 3.4 ‘Beekbergengoed’ in Bijsteren. In deze verkoopfase zijn veertien tweekappers opgenomen ten zuidoosten van de Huybertsenweg en het Gildegoed. De heren Nico Gerritsen (projectwethouder) en Stefan van Dijk (algemeen directeur Bemog Holding B.V.) ondertekenden de overeenkomst in aanwezigheid van de leden van de projectgroep en de stuurgroep Bijsteren, waaronder de gemeentelijk projectmanager Harm Hermant van Cooper Feldman.

De verkoop van deze woningen is medio december 2015 van start gaan en alle woningen zijn inmiddels verkocht. De Puttense aannemers zullen naar verwachting medio april dit jaar gaan starten met de bouw. Deze laatste verkoopfase vormt het sluitstuk van tien jaar woningbouwontwikkeling in Bijsteren. De inmiddels volgroeide woonwijk zal na oplevering van de laatste dertig woningen eind 2016 aan circa 850 huishoudens aantrekkelijke huisvesting bieden in een landelijke en duurzame leefomgeving. zie artikel.

Cooper | Feldman verzorgt sinds 2002 het integrale projectmanagement voor Bijsteren in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeente Putten en Bemog Projectontwikkeling. Voor meer informatie: Harm Hermant 06 1266 2511. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite Bijsteren en de bewonerskrant Bijsteren 2015.

Cooper|Feldman 

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06-12662511