Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Frans Halsbuurt in Amsterdam parkeervrij gemaakt

Amsterdam heeft zijn eerste parkeervrije buurt binnen de ring. In drie maanden tijd zijn er zeshonderd parkeerplaatsen opgeheven. Het college heeft de ambitie om tussen de zevenduizend en tienduizend parkeerplekken op te heffen in de stad. Daarom werd met bijzondere belangstelling afgewacht of het in de Frans Halsbuurt zou lukken. Het was een bijzondere operatie vertelt Pieter van Zijl, die de leiding over dit project heeft. Het besluit om de parkeerplaatsen te verwijderen kwam voort uit een motie. Het moest ook allemaal ineens erg snel. In drie maanden tijd hebben we de buurt een kleine metamorfose gegeven.

Het gaat nu om een tijdelijke situatie. De definitieve inrichting volgt pas in 2020. De buurt is nu aan zet. Er wordt een uitgebreid participatie traject opgezet waarbij de bewoners en ondernemers zelf kunnen bepalen hoe de definitieve inrichting er uit zal komen te zien. Ook dit aspect is uniek voor de stad aldus Van Zijl. Meestal maakt een gemeente eerst een plan en legt dit voor aan de bewoners. Nu is er geen plan. De bewoners worden uitgedaagd om zelf met voorstellen te komen. De eerste bewonersavonden zijn geweest. Dit leverde op zich al nieuwe ideeën op. Bewoners reageren in het algemeen positief. We gaan een uniek traject in. Rond de zomer van 2019 hopen we dat er een afgerond voorstel ligt in de vorm van een ontwerp. Wordt vervolgd.

Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Lees verder

Amersfoort Vathorst (11.000 woningen)

De grootschalige vinex-locatie Vathorst is nu ruim 10 jaar in ontwikkeling. In de eerste 4,5 jaar heeft Peter Prak de rol van projectleider, projectmanager, coordinerend projectmanager en voorzitter van het kwaliteitsteam Vathorst vervuld. De eerste twee jaar zijn vooral besteed aan het haalbaar

Transformatie Havenindustrieterrein Goes

Transformatie Havenindustriegebied naar stedelijk woongebied 1200 woningen i.s.m. Proper Stok

Lees verder

Blog

Overnemen gaat wat ver. Kantel-denken is hip, maar als je iets wil laten kantelen, en je duwt niet hard genoeg dan kantelt het terug en ben je plat. Machiavelli schreef 800 jaar geleden al dat niemand zo betreurenswaardig is al hij die wil veranderen. Tenzij het als een veenbrand gaat. Kantelen

Lees verder

Cooper Feldman  Mens en Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511