Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Management

Gelderlandpleinlijn, Buurtbusvervoer op maat

Ouderen kunnen alsnog met de bus!

Met het wijzigen van de route van lijn 62 door het GVB ontstond een  hiaat in de openbaar vervoervoorziening in de wijk Buitenveldert.

Lees verder

Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten

Het Proefproject richt zich op enerzijds het revitaliseren en saneren van vakantieparken door afbouw van illegale huisvesting en anderzijds op het accommoderen van alternatieve tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op verschillende locaties.

Lees verder

Verbetertraject Organisatie Bouwbureau Nijmegen

Organisatieadviestraject ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van 15+ medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed.
 

Lees verder

Organisatie-advies|Training PM Werken|Interim Management Amersfoort

3 opdrachten:
- Managementadvies ontwikkelingstraject afdeling Ruimtelijke ordening
- Training Projectmatig Werken sector Stedelijke Ontwikk.&Beheer (45mdw.)
- Interim Management afdeling Ruimtelijke Ordening (25fte.)

Lees verder

Nieuwe hoofdentree Van Gogh Museum

Het in 1973 geopende Van Gogh Museum huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh (1853-1890) ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 700 brieven van de kunstenaar, in permanente bruikleen gegeven door de Vincent van Gogh Stichting.

Lees verder

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft de grootste renovatie uit haar bestaan achter de rug. Vele jaren van voorbereiding en discussie zijn hier aan voorafgegaan.

Lees verder

City Theater Amsterdam

City theater Amsterdam is ontworpen door J. Wils & O. Rosendahl architecten en in 1935 geheel in een staalconstructie opgetrokken.

Lees verder

Nieuw Bijenhuis Nederland

Het Bijenhuis in Wageningen is niet alleen onder imkers een begrip. Sinds 1970 biedt het onderdak aan de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) een imkerwinkel, werkplaatsen, expositie- en vergaderruimte. Met het bestuur heeft Bart van Rossum een ontwerp en kostenbegroting gemaakt van een

Lees verder

Woningmarkt Leeuwarden

Van april 2011 tot juni 2012 is Peter Prak door de gemeente Leeuwarden ingehuurd als kwartiermaker voor de Leeuwarder Woningmarkt. Onder meer is nieuw beleid gemaakt met maar 3 actiepunten.

Lees verder

Ruimtelijke visie revitalisering Almere

Ruimtelijke visie voor Revitalisering Bouwmeesterbuurt

Lees verder

Apeldoorn Zuidbroek

Zuidbroek is een Vinex-opgave van de gemeente Apeldoorn waar circa 3.500 woningen en twee bedrijvenzones worden gerealiseerd. Het project verkeert in alle stadia van ontwikkeling; delen zijn al opgeleverd, andere delen worden bouwrijp gemaakt, en weer andere delen zijn nog in het

Lees verder

Deventer Steenbrugge

Aan de noordrand van Deventer wordt in het landelijke gebied een dorp aan de stad toegevoegd, genaamd Steenbrugge. Het gaat om circa 1.150 woningen in een ontspannen, ogenschijnlijk organisch gegroeide verkaveling.

Lees verder

Transformatie Westpoort Amsterdam

Transformatie naar grootstedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren met ondernemers en marktpartijen.

Lees verder

Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder

De noord kust, het centrum en de Mariene werf Willemsoord worden onderdeel van een nieuwe visie voor een grootscheepse herontwikkeling van Den Helder. West 8 ontwierp een uitwerkingsplan hiervoor. Eric Mackay stuurde het proces om tot de afronding van het uitwerkingsplan te komen.

Lees verder

Leeuwarden Zuidlanden (6.500 woningen)

Deze publiek-private samenwerking bestond uit de partners Gemeente Leeuwarden, Bouwfonds, BAM en Heijmans Vastgoed. In de periode 2006-2008 heeft Peter Prak zich ingezet voor dit project als woordvoerder van en voorzitter van de marktpartijen op werkvloerniveau.

Lees verder

Gebiedsontwikkeling 1500+ woningen, bedrijven, voorzieningen Zeewolde

Integrale Woningbouwontwikkeling Polderwijk 1500 woningen + voorzieningen

Lees verder

Herontwikkeling Parool-driehoek Amsterdam

Herontwikkeling Parooldriehoek naar Stedelijk woongebied i.s.m. Stadsgenoot en Prof. Busquets (Barcelona)
 

Lees verder

SAA-traject Gaasperdammertunnel

Het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), omvat de uitbreiding van het wegtracé tussen Schiphol en Almere met als doel de bereikbaarheid te verbeteren en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Het gaat om een project dat een van de grootste is dat de komende decennia tot stand zal komen

Lees verder

Transformatie Havenindustrieterrein Goes

Transformatie Havenindustriegebied naar stedelijk woongebied 1200 woningen i.s.m. Proper Stok

Lees verder

Meerstad Groningen (Van Masterplan naar uitvoering)

Van Masterplan naar Ontwikkeling en Uitvoering. Het project Meerstad is landelijk voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie. Sinds eind jaren 90 is het vanuit beleidskader naar project gegroeid. In de jaren 2002-2008 heeft Peter Prak gewerkt aan de verdere concretisering en uitwerking op

Lees verder

Pagina's

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring in vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06 1266 2511