Haalbaarheidsstudie

Veel gemeentes en overheden willen een (bouw)project starten, maar dan wel eerst gegrond weten: wat kost het? Welke risico’s zijn er aan verbonden? En wat zijn de verwachte opbrengsten? 

Een haalbaarheidstudie door Cooper | Feldman betekent dat wij vanaf het plan (of eerder) meedenken en vanuit onze expertise op dit vlak een onderzoek starten naar haalbaarheid van een dergelijk project. 

We denken mee, we vormen een heldere visie en we gaan op pad om de benodigde informatie te verzamelen. Vaak pakken we dit aan op een participerende wijze, waarbij we belanghebbenden of buurtbewoners proactief benaderen bij de totstandkoming van het plan en de haalbaarheid. 

Na een periode van circa drie tot max. zes maanden leveren wij een heldere rapportage op met een reële inschatting van de kosten, een risicoanalyse en een reële inschatting van de opbrengsten, gebaseerd op onze ervaring en veldonderzoek. Een besluit nemen wordt nu een stuk eenvoudiger.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van onze gedane haalbaarheidsstudies: 

Contact

Wilt u ook op een voortvarende en kwalitatieve wijze uw gebieds- of vastgoedontwikkelingstraject doorlopen? 

Laat dan hier uw gegevens achter en één van onze professionals neemt snel contact met u op!