Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder

De noord kust, het centrum en de Mariene werf Willemsoord worden onderdeel van een nieuwe visie voor een grootscheepse herontwikkeling van Den Helder. West 8 ontwierp een uitwerkingsplan hiervoor. Eric Mackay stuurde het proces om tot de afronding van het uitwerkingsplan te komen.

Het uitwerkingsplan omvat de volgende zaken: het nu verspreide winkelgebied wordt geconcentreerd en vernieuwd, een stadspark wordt ontwikkeld, 1000 woningen verspreid over verschillende woonmilieus worden aan het centrum toegevoegd. De directe omgeving van het treinstation wordt herontwikkeld, de openbare ruimte wordt aangepakt, de horeca wordt geherpositioneerd, de oude schouwburg verdwijnt en een nieuwe schouwburg wordt gerealiseerd in het nieuwe waterfront, het waterfront wordt intensief ontwikkeld en door een aantal routes met de historische binnenstad verbonden.

domein: publiek
werkveld(en): gebiedsontwikkeling & infrastructuur, management
in opdracht van: Zeestad CV/BV (gemeente Den Helder, Willemsoord BV, Maritieme Stad BV)
door: ir. Eric Mackay

Onze diensten

  • Project- / Proces- / Programmamanagement
  • Interim-management | Verandertrajecten
  • Infrastructuurtraject
  • Haalbaarheidstudie
  • Landelijk gebied
  • Huisvesting van arbeidsmigranten

Meer weten?

06 1266 2511