Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Meerstad Groningen (Van Masterplan naar uitvoering)

Van Masterplan naar Ontwikkeling en Uitvoering. Het project Meerstad is landelijk voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie. Sinds eind jaren 90 is het vanuit beleidskader naar project gegroeid. In de jaren 2002-2008 heeft Peter Prak gewerkt aan de verdere concretisering en uitwerking op Masterplan en stedenbouwkundig niveau. In de periode 2002-2004 is het Masterplan Meerstad ontwikkeld.

Peter Prak had aanvankelijk als belangenbehartiger van Heijmans Vastgoed zitting in de Werkgroep Masterplan en de Werkgroep Grondexploitatie. Tevens was hij woordvoerder en voorzitter van de marktpartijen op werkvloerniveau en in die hoedanigheid vaak aanwezig bij het Directieberaad Marktpartijen. Hij was een van de twee afgevaardigden namens de marktpartijen in de Task Force Meerstad die in de periode 2004-2005 het plan haalbaar heeft gemaakt voor ondertekening en financiering.
Vanaf 2005 is Peter Prak door de projectorganisatie gevraagd om de rol van gebiedsontwikkelaar van de eerste deelplannen te vervullen. Al snel was hij twee dagen per week gedetacheerd vanuit Heijmans Vastgoed bij het toenmalige Projectburau Meerstad. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) door notabelen en ministers is Peter in vaste dienst getreden van de zelfstandige PPS-organisatie Bureau Meerstad. Door de toenmalige directeur Heddema is Peter als tweede man verantwoordelijk gemaakt voor de inhoudelijke organisatie en planontwikkeling. Het merendeel van de volgende processen en projecten zijn in die periode door Peter getrokken danwel is er door hem ingeparticipieerd:

 • Opstellen projectorganisatie en Nota Planproces Meerstad (versie 3.0)
 • Ontwikkelingsstrategie Meerstad (o.a. woonconcept Klein Gronings Vrijstaand)
 • Actieplan en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Meerstad. Samen met DHV-Noord is een MEEER-plan een vertaling gemaakt die tot pragmatische en haalbare programma's heeft geleid (in tegenstelling tot sommige cradle to cradle-aanpakken of duurzaamheid-principes elders). Hierin besloten zaten o.a. de Energievisie en het Ecologieplan Meerstad
 • Verkeersstructuur Meerstad (VPL met Goudappel Coffeng)
 • De eerste stedenbouwkundig planuitwerkingen
 • Supervisieoverleg met Berno Strootman en Jurjen van der Meer.
 • Haalbaarheidsonderzoek en implementatieplan glasvezel met Arcadis/Flex 4
 • Financiering niet-commerciele voorzieningen Meerstad
 • Grondprijsonderhandelingen
 • Integrale Voorzieningenvisie Meerstad
 • Schetsschuit Meerstad


In de jaren 2002 tot en met 2008 is intensief samengewerkt met bestuurders, bewoners, stedenbouwers (Bureau Hosper Rolvink, KCAP Gietema, Quadrat Stephen Gall, Roy Bijhouwer) en een keur aan architectenbureaus (Faro Jurjen van der Ploeg, Heren 5 Bas Liesker, Inbo Pieter Wester en Eerde Schippers).

domein: publiek
werkveld(en): management, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Provincie Groningen, Heijmans Vastgoed, Hanzevast, Geveke Ontwikkeling, Gemeente Slochteren, Gemeente Groningen, Dienst Landelijk Gebied, Bureau Meerstad (PPS), BPF Vastgoed, AM Wonen
door: drs. Peter Prak

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners