Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Herontwikkeling Parool-driehoek naar stedelijk woongebied Amsterdam

Herontwikkeling Parooldriehoek naar Stedelijk woongebied i.s.m. Stadsgenoot en Prof. Busquets (Barcelona)

Verzorgen ontwikkelingstraject 100.000 m2 programma vanuit Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer in nauwe samenwerking met Het Oosten/Kristal (huidige Stadsgenoot), Busquets en Buurtwerkgroep. Werkwijze is daarbij gericht op het introduceren en synchroniseren van een aantal gelijktijdige trajecten. De ingezette nieuwe open communicatiewijze met bewoners is van groot belang voor de besluitvorming binnen het stadsdeel. Het planvormingsproces is daarmee sterk transparant en interactief ter verkrijging van de beste invulling met het grootste draagvlak.

domein: publiek
werkveld(en): projectmanagement
in opdracht van: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners