Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Gebiedsontwikkeling 1500+ woningen, bedrijven, voorzieningen Zeewolde

Integrale Woningbouwontwikkeling Polderwijk 1500 woningen + voorzieningen

Opstellen Plan van Aanpak, organisatie en aansturing ambtelijke projectgroep en externe deelonderzoeken, workshop/excursie ten behoeve van visievorm en haalbaarheid ontwikkelingsmogelijkheden, masterplan varianten met (stedenbouwkundig) programma van eisen, raming kosten en opbrengsten en begeleiding bestuurlijke besluitvorming.

De verdeling tussen eengezins en meergezins (gestapelde bouw) woningen is 75% en 25%. Tevens is in het woningbouwprogramma vastgesteld dat 15% van de woningen geschikt moet zijn voor ouderen en 3% van de woningen voor jongeren.

Wanneer u de nieuwe wijk Polderwijk betreedt zult u merken dat geen enkel stukje wijk hetzelfde is. De basis van het landschap wordt gevormd door een gracht. Deze gaat over in de Centrale Plas die tussen het Parkkwartier en het Waterkwartier wordt gerealiseerd. De Kwartiermakerslaan, de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk, wordt gesitueerd naast de gracht. Kenmerkend voor deze laan zijn de bomen, de brede grasbermen en het spectaculaire uitzicht op de plas.

domein: publiek
werkveld(en): gebiedsontwikkeling & infrastructuur, management
in opdracht van: Gemeente Zeewolde
door: Ir. Ing. Harm Hermant

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar een beproefde aanpak in co-makership bij de vernieuwing van een woonbuurt of de projectontwikkeling van uw vastgoed?

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners