Mens & Ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Apeldoorn Zuidbroek

Zuidbroek is een Vinex-opgave van de gemeente Apeldoorn waar circa 3.500 woningen en twee bedrijvenzones worden gerealiseerd. Het project verkeert in alle stadia van ontwikkeling; delen zijn al opgeleverd, andere delen worden bouwrijp gemaakt, en weer andere delen zijn nog in het planontwikkelingsstadium.

Door de kredietcrisis zijn de plannen in 2009 onder de loep genomen waarbij de faseringsstrategie is aangepast, de grondexploitatie is bijgesteld en sommige gebiedsdelen in overleg met ontwikkelaars worden herontwikkeld.

domein: publiek
werkveld(en): gebiedsontwikkeling & infrastructuur, management
in opdracht van: Gemeente Apeldoorn
door: ir. Eric Mackay

Onze diensten

  • Project- / Proces- / Programmamanagement
  • Interim-management | Verandertrajecten
  • Infrastructuurtraject
  • Haalbaarheidstudie
  • Landelijk gebied
  • Huisvesting van arbeidsmigranten

Meer weten?

06 1266 2511