Mens & Ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Nieuw Stroomland Leeuwarden

In opdracht van gemeente Leeuwarden, de omringende gemeenten, de Provincie Fryslan en het ministerie van VROM heeft Peter Prak een ontwikkelingsstrategie, en een bijbehorend landschappelijk casco helpen opstellen. Hiermee is de basis gelegd voor de tot standkoming van het Masterplan voor deze gebiedsontwikkeling. Het gebied beslaat de zuid- en westkant van de stad Leeuwarden, inclusief de nieuwe stadsentrees.

De producten zijn in een Werkgroep Ontwikkelingsstrategie en een aantal Ontwerpateliers met alle betrokken specialisten tot stand gekomen. Daarbij is nauw samengewerkt met Sandra van Assen.
De ontwikkelingsstrategie is uiteindelijk gepresenteerd aan de Stuurgroep met gedeputeerden en 4 wethouders.

domein: publiek
werkveld(en): advies, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Provincie Fryslan, Ministerie van VROM, Gemeente Leeuwarden
door: drs. Peter Prak

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur en landelijk gebied
  • ​Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511