Mens & Ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Herontwikkeling kavel Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland heeft Cooper Feldman gevraagd bestaande gronden en opstallen die hun oorspronkelijke functie voor Rijnland hebben verloren van herontwikkelingstrategieën te voorzien zodat een financieel gunstiger exploitatie mogelijk wordt.

Hiertoe heeft Cooper Feldman een op maat gesneden team samengesteld bestaande uit Bob Nikkessen, Peter Slot en Eric Mackay. Een 5-tal ruimtelijke scenario's zijn ontwikkeld. Bovendien zijn van alle scenario's de exploitaties doorgerekend. De studie is vervolgens voorzien van een strategisch advies betreffende de uitvoering.

domein: publiek
werkveld(en): advies, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: Hoogheemraadschap Rijnland
door: ir. Eric Mackay

Cooper Feldman  Mens & Ruimte

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur en landelijk gebied
  • ​Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06 1266 2511