Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Contra-expertise Grondbezit

Voor een landelijke vastgoedfinancier zijn de ontwikkel- en marktkansen van een aantal grondposities onderzocht op de korte en middellange termijn.

Daarbij is gekeken naar de huidige en toekomstige marktpositie, de mogelijkheden is bestemmingsplannen en langjarig verstedelijkingsbeleid. Daarnaast zijn zaken als regionale concurrentie, koopkracht, demografische en regionaal-economische verwachtingen meegenomen.
Op basis daarvan is een rapport aangegeven met diverse scenario's inclusief het kanspercentage dat zo'n scenario gerealiseerd kan worden. Het rapport is afgerond met een duidelijk investeringsadvies.

domein: privaat
werkveld(en): advies, gebiedsontwikkeling & infrastructuur
in opdracht van: PPD
door: drs. Peter Prak

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners