Mens & Ruimte | Project en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Expertise

De specialisten van Cooper | Feldman zijn op een breed scala van projecten inzetbaar. Hier een overzicht van onze diensten.

Projectmanagement

Projectmanagement is een tamelijk breed toepasbaar begrip. Wij richten ons vooral op gebiedsontwikkeling, infrastructuur, gebouwen en bijzondere projecten. In de onderstaande blokken kunt u daar meer over lezen. In een projectmanagementtraject kunnen wij een totaal project (van A tot Z) oppakken. Maar meestal stappen wij op dat punt in waar we het meest nuttig en nodig zijn. Soms worden we al in een vroeg stadium ingeschakeld: vanaf het advies tot en met de oplevering van een project. Maar het is evengoed mogelijk om ons in een later stadium van een project te betrekken. Het hangt er maar helemaal van af wat u zelf kunt doen en wat wij voor u kunnen doen.

We managen het traject, maar we denken ook mee over de inhoud. Bekijk hier een aantal voorbeelden van gerealiseerde projectmanagementtrajecten:

Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuurontwikkeling hebben we veel ervaring. Infrastructuur projecten kenmerken zich vaak door het grote aantal belanghebbenden dat bij het project betrokken is. Niet zelden in combinatie met een tamelijk complexe verkeerssituatie. Dit vergt kennis, ervaring en soms ook wel enige senioriteit.

Bij een infrastructuurtraject nemen wij de organiserende en coördinerende rol op ons om mee te denken bij het ontwerp, het toetsen hiervan, het regelen van de aanbesteding en het coördineren van de uiteindelijke uitvoering (op de markt brengen). Waarbij Cooper | Feldman vaak ook belanghebbenden betrekt om tot een goed eindresultaat te komen (participatie).

Binnen deze coördinerende en organiserende rol zijn wij vooral ook verantwoordelijk voor de communicatie in zo’n project. Onze mensgerichte aanpak zorgt vaak voor een breed draagvlak om te komen tot het beste resultaat.

Onderstaand een aantal voorbeelden van door ons verzorgde infrastructuurprojecten: 

  • Herprofilering De Lairessestraat - Cornelis Krusemanstraat Amsterdam
  • Herprofilering Concertgebouwplein Amsterdam
  • Herprofilering PC Hooftstraat
  • Dijkverhogingen en Omgevingsmanagement voor Waterschap

  • Aanleg digitale Infrastructuur en Omgevingsmanagement voor RWS

  • Managen en doen maken van Verkeersstrctuurplannen, op- en afritten

Haalbaarheidsstudie 

Veel gemeentes en overheden willen een (bouw)project starten, maar dan wel eerst gegrond weten: wat kost het? Welke risico’s zijn er aan verbonden? En wat zijn de verwachte opbrengsten? 

Een haalbaarheidstudie door Cooper | Feldman betekent dat wij vanaf het plan (of eerder) meedenken en vanuit onze expertise op dit vlak een onderzoek starten naar haalbaarheid van een dergelijk project. 

We denken mee, we vormen een heldere visie en we gaan op pad om de benodigde informatie te verzamelen. Vaak pakken we dit aan op een participerende wijze, waarbij we belanghebbenden of buurtbewoners proactief benaderen bij de totstandkoming van het plan en de haalbaarheid. 

Na een periode van circa drie tot max. zes maanden leveren wij een heldere rapportage op met een reële inschatting van de kosten, een risicoanalyse en een reële inschatting van de opbrengsten, gebaseerd op onze ervaring en veldonderzoek. Een besluit nemen wordt nu een stuk eenvoudiger.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van onze gedane haalbaarheidsstudies: 

Gebiedsontwikkeling

Bij gemeentes en overheden heerst vaak de vraag… als we hier bijv. een woonwijk willen realiseren, wanneer maken we hier een project van? Hoe zetten we dit op? Doen we dit met onze eigen mensen of moeten we inhuren? Kortom veel vragen en nog geen antwoorden.

Dit zijn allemaal vragen die horen bij gebiedsontwikkeling. Vaak worden wij in een vroeg stadium (voor de planvorming) betrokken om mee te denken over de opzet van dergelijke gebieden. Wat komt hierbij kijken? Hoe stellen we een projectplan op? En hoe besluiten we zodanig dat we de risico's kunnen blijven beheersen?

Vaak begint het met het definieren van de gewenste identiteit van het gebied. Wat is het doel? Welke (ruimtelijke)waarden zijn belangrijk? Waarin kunnen we flexibel zijn? Hoe vangen we marktschommelingen op?  En wat en wie past hierbij? Met de juiste identiteit is het een stuk makkelijker om de juiste processtappen in beeld te brengen, maar ook inhoudelijke acties op te zetten om dit project op de juiste manier handen en voeten te geven. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van gebiedsontwikkelingstrajecten:

Huisvesting van arbeidmigranten

Veel gemeenten kampen met het dilemma: waar brengen we grote groepen mensen op de juiste manier onder? En dan gaat het niet alleen om de stenen… de fysieke huisvesting, maar het gaat vooral ook om de sociale problemen die hier spelen. 

Bij het goed regelen van de huisvesting van arbeidsmigranten komt best veel kijken en hiervoor is ook een allround visie benodigd. Een projectmanagementaanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar concrete huisvestingszaken, maar vooral ook naar de menselijke aspecten die ervoor zorgen dat deze huisvestingoplossingen ook gaan slagen. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van dit soort huisvestingtrajecten: 

PROJECTONTWIKKELING

Cooper | Feldman wordt vaak ingeschakeld als gedelegeerd ontwikkelaar, ook voor overheden om de projectcoördinatie van een nieuwbouwproject op zich te nemen. Wij krijgen dan de projectmanagementrol om dit hele project te begeleiden. Het begint vaak met het vertalen van het programma van eisen.

Wij maken dan diverse kostencalculaties en zorgen ervoor dat we hiermee in pas gaan lopen met het beschikbare budget. Wij zoeken de meest passende architect erbij die een stap verder gaat met het maken van de concrete tekeningen. We bewaken het budget en de architect gaat uiteindelijk over tot het maken van bestek.

Wij zorgen voor de aanbesteding en maken heldere afspraken over kosten en planning. Onze professionals werken vooral samen met gemeentes, ze kennen de structuur binnen deze organisaties en vooral de cultuur. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van bouwmanagementprojecten: 

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring in vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06 1266 2511