Diensten

De specialisten van Cooper | Feldman zijn op een breed scala van projecten inzetbaar. Hier een overzicht van onze diensten.

Projectmanagementtraject

In een projectmanagementtraject pakken wij vaak een totaal project (van A tot Z) op. Waarbij het mogelijk is om publiek en privaat te combineren. We worden vaak al in een vroeg stadium ingeschakeld: vanaf het advies tot en met de oplevering van een project. 

Tijdens een allround projectmanagementtraject worden vaak meerdere van onze professionals (ieder vanuit zijn eigen expertise) ingezet voor het beste resultaat. Waarbij vooral doelgerichte communicatie met de betrokkenen in onze aanpak voorop staat. We managen het traject, maar we denken ook mee over de inhoud. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van gerealiseerde projectmanagementtrajecten:

Infrastructuurproject

Op het gebied van infrastructuurontwikkeling hebben we veel ervaring. Denk aan projecten als het opzetten van de infrastructuur voor parkeergarages, de herindeling van een compleet winkelgebied of de herindeling van grote openbare ruimtes. 

Bij een infrastructuurtraject nemen wij de organiserende en coördinerende rol op ons om mee te denken bij het ontwerp, het toetsen hiervan, het regelen van de aanbesteding en het coördineren van de uiteindelijke uitvoering (op de markt brengen). Waarbij Cooper | Feldman vaak ook belanghebbenden betrekt om tot een goed eindresultaat te komen (participatie).

Binnen deze coördinerende en organiserende rol zijn wij vooral ook verantwoordelijk voor de communicatie in zo’n project. Onze mensgerichte aanpak zorgt vaak voor een breed draagvlak om te komen tot het beste resultaat.

Onderstaand een aantal voorbeelden van door ons verzorgde infrastructuurprojecten: 

  • Herprofilering De Lairessestraat - Cornelis Krusemanstraat Amsterdam
  • Herprofilering Concertgebouwplein Amsterdam
  • Herprofilering PC Hooftstraat
Haalbaarheidsstudie 

Veel gemeentes en overheden willen een (bouw)project starten, maar dan wel eerst gegrond weten: wat kost het? Welke risico’s zijn er aan verbonden? En wat zijn de verwachte opbrengsten? 

Een haalbaarheidstudie door Cooper | Feldman betekent dat wij vanaf het plan (of eerder) meedenken en vanuit onze expertise op dit vlak een onderzoek starten naar haalbaarheid van een dergelijk project. 

We denken mee, we vormen een heldere visie en we gaan op pad om de benodigde informatie te verzamelen. Vaak pakken we dit aan op een participerende wijze, waarbij we belanghebbenden of buurtbewoners proactief benaderen bij de totstandkoming van het plan en de haalbaarheid. 

Na een periode van circa drie tot max. zes maanden leveren wij een heldere rapportage op met een reële inschatting van de kosten, een risicoanalyse en een reële inschatting van de opbrengsten, gebaseerd op onze ervaring en veldonderzoek. Een besluit nemen wordt nu een stuk eenvoudiger.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van onze gedane haalbaarheidsstudies: 

Gebiedsontwikkeling

Bij gemeentes en overheden heerst vaak de vraag… als we hier bijv. een woonwijk willen realiseren, wanneer maken we hier een project van? Hoe zetten we dit op? Doen we dit met onze eigen mensen of moeten we inhuren? Kortom veel vragen en nog geen antwoorden.

Dit zijn allemaal vragen die horen bij gebiedsontwikkeling. Vaak worden wij in een vroeg stadium (voor de planvorming) betrokken om mee te denken over de opzet van dergelijke gebieden. Wat komt hierbij kijken? Hoe stellen we een projectplan op? En hoe besluiten we zodanig dat we de risico's kunnen blijven beheersen?

Vaak begint het met het definieren van de gewenste identiteit van het gebied. Wat is het doel? Welke (ruimtelijke)waarden zijn belangrijk? Waarin kunnen we flexibel zijn? Hoe vangen we marktschommelingen op?  En wat en wie past hierbij? Met de juiste identiteit is het een stuk makkelijker om de juiste processtappen in beeld te brengen, maar ook inhoudelijke acties op te zetten om dit project op de juiste manier handen en voeten te geven. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van gebiedsontwikkelingstrajecten:

Huisvesting van arbeidmigranten

Veel gemeenten kampen met het dilemma: waar brengen we grote groepen mensen op de juiste manier onder? En dan gaat het niet alleen om de stenen… de fysieke huisvesting, maar het gaat vooral ook om de sociale problemen die hier spelen. 

Bij het goed regelen van de huisvesting van arbeidsmigranten komt best veel kijken en hiervoor is ook een allround visie benodigd. Een projectmanagementaanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar concrete huisvestingszaken, maar vooral ook naar de menselijke aspecten die ervoor zorgen dat deze huisvestingoplossingen ook gaan slagen. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van dit soort huisvestingtrajecten: 

Bouwmanagement

Cooper | Feldman wordt vaak ingeschakeld door overheden om de projectcoördinatie van een nieuwbouwproject op zich te nemen. Wij krijgen dan de projectmanagementrol om dit hele project te begeleiden. Het begint vaak met het vertalen van het programma van eisen.

Wij maken dan diverse kostencalculaties en zorgen ervoor dat we hiermee in pas gaan lopen met het beschikbare budget. Wij zoeken de meest passende architect erbij die een stap verder gaat met het maken van de concrete tekeningen. We bewaken het budget en de architect gaat uiteindelijk over tot het maken van bestek.

Wij zorgen voor de aanbesteding en maken heldere afspraken over kosten en planning. Onze professionals werken vooral samen met gemeentes, ze kennen de structuur binnen deze organisaties en vooral de cultuur. 

Bekijk hier een aantal voorbeelden van bouwmanagementprojecten: 

Cooper|Feldman 

  • Specialist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • Veel ervaring in de publieke sector
  • Allround speler
  • Ondernemende en proactieve benadering
  • Maatwerk welkom 
  • Ruim 25 jaar kennis en ervaring 
  • Klantgerichte aanpak 

Meer weten?

06-12662511