Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

In opdracht van AgentschapNL heeft Eric Mackay bestuurlijke gesprekken gevoerd met wethouders van de acht IKS (Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden) gemeenten. Doel was de gemeenten te adviseren bij hun IKS projecten waarmee deze voorbeeld gemeenten hun klimaatdoelstellingen willen halen.

Naast advies hadden de gesprekken ook tot doel een momentopname te maken zodat later de voortgang van de projecten kan worden gemeten. De state of the art van deze voorbeeldprojecten en de uitgebrachte adviezen zijn in een helder rapportje samengevat.
Dit rapport is verkrijgbaar bij AgentschapNL of via Cooper Feldman.

domein: publiek
werkveld(en): advies
in opdracht van: AgentschapNL
door: ir. Eric Mackay

Meer weten?

06 1266 2511