Mens & Ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Herijking City Marketing Zuidoost

Na bijna zeven jaar is het thans de hoogste tijd om het City marketing programma van Zuidoost te herijken: “Wat hebben we bereikt? Waar staan we? En waar willen we naar toe? “ Waar willen de partners zich aan committeren met welk resultaat?”

In 2005 werd in het stadsdeel Zuidoost met de notitie ‘Parels van Zuidoost’ de kiem gelegd van het citymarketingprogramma. In 2007 werd stichting ZuidoostPartners opgericht door stadsdeel Zuidoost in samenwerking met ING Vastgoed, woningstichting Rochdale en Amsterdam ArenA.

Stichting ZuidoostPartners heeft tot doel het werken aan de ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost met het oog op het aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven teneinde het imago van Amsterdam Zuidoost in positieve zin te beïnvloeden. Jaarlijks vraagt en ontvangt de stichting bij het stadsdeel subsidie aan. Ook andere partners dragen hieraan bij.

Een belangrijke toegevoegde waarde van de stichting ZuidoostPartners is de brede publiek- private samenwerking binnen de stichting. De stichting ZuidoostPartners bestaat op dit moment uit de volgende samenwerkingspartners die ook financieel bijdragen: stadsdeel Zuidoost, Nuon, Woningstichting Rochdale, Amsterdam ArenA, Delta Forte, Ymere, ING, Atlas ArenA, Bam, Cório, Pathé, Rabobank, UWV, Hogeschool van Amsterdam, Ajax, ROCvA ,ABN AMRO en AMC.

werkveld(en): advies
in opdracht van:   Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost
door: Thijs Box
in samenwerking met: ir. Eric Mackay

Onze diensten

  • Project- / Proces- / Programmamanagement
  • Interim-management | Verandertrajecten
  • Infrastructuurtraject
  • Haalbaarheidstudie
  • Landelijk gebied
  • Huisvesting van arbeidsmigranten

Meer weten?

06 1266 2511