Mens & Ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Advies Voorbeeldplannen Ontwikkelingsplanologie

In 2005 heeft Cooper Feldman (Eric Mackay) in opdracht van het Ministerie van VROM 8 van de 14 voorbeeldprojecten bezocht, geïnventariseerd, geanalyseerd en van advies voorzien op het vlak van procesarchitectuur.

Geconcludeerd werd dat de vorm van de grondexploitatie van de onderzochte complexe projecten het meest essentiële criterium is waarop projecten zich van elkaar onderscheiden. Dit leidde tot het indelen van de projecten in 3 clusters (1. integrale gebiedsontwikkelingen, 2. programma gebiedsontwikkelingen, 3. fonds gebiedsontwikkelingen). Op elke cluster past een specifieke vorm van procesaanpak.

domein: publiek
werkveld(en): advies
in opdracht van: Ministerie van VROM
door: ir. Eric Mackay

Onze diensten

  • Project- / Proces- / Programmamanagement
  • Interim-management | Verandertrajecten
  • Infrastructuurtraject
  • Haalbaarheidstudie
  • Landelijk gebied
  • Huisvesting van arbeidsmigranten

Meer weten?

06 1266 2511