Mens en ruimte | Vastgoed en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Advies

Gelderlandpleinlijn, Buurtbusvervoer op maat

Ouderen kunnen alsnog met de bus!

Met het wijzigen van de route van lijn 62 door het GVB ontstond een  hiaat in de openbaar vervoervoorziening in de wijk Buitenveldert.

Lees verder

Herijking City Marketing Zuidoost

Na bijna zeven jaar is het thans de hoogste tijd om het City marketing programma van Zuidoost te herijken: “Wat hebben we bereikt? Waar staan we? En waar willen we naar toe? “ Waar willen de partners zich aan committeren met welk resultaat?”

Lees verder

Verbetertraject Organisatie Bouwbureau Nijmegen

Organisatieadviestraject ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van 15+ medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed.
 

Lees verder

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

In opdracht van AgentschapNL heeft Eric Mackay bestuurlijke gesprekken gevoerd met wethouders van de acht IKS (Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden) gemeenten. Doel was de gemeenten te adviseren bij hun IKS projecten waarmee deze voorbeeld gemeenten hun klimaatdoelstellingen willen halen.

Lees verder

Interactieve ondersteuning toekomstvisie College B&W Putten

Interactieve ondersteuning van College B&W bij de vorming van haar toekomstvisie door verbinding te leggen tussen politieke en persoonlijke sturingsstijl enerzijds en de inhoudelijke en bestuurlijke thema's anderzijds.

Lees verder

Advies Voorbeeldplannen Ontwikkelingsplanologie

In 2005 heeft Cooper Feldman (Eric Mackay) in opdracht van het Ministerie van VROM 8 van de 14 voorbeeldprojecten bezocht, geïnventariseerd, geanalyseerd en van advies voorzien op het vlak van procesarchitectuur.

Lees verder

Training Projectmatig Werken Bernheze

Praktijkgerichte instapcursus Projectmatig Werken gemeente Bernheze (30fte.)

Lees verder

Organisatie-advies|Training PM Werken|Interim Management Amersfoort

3 opdrachten:
- Managementadvies ontwikkelingstraject afdeling Ruimtelijke ordening
- Training Projectmatig Werken sector Stedelijke Ontwikk.&Beheer (45mdw.)
- Interim Management afdeling Ruimtelijke Ordening (25fte.)

Lees verder

Nieuwe hoofdentree Van Gogh Museum

Het in 1973 geopende Van Gogh Museum huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh (1853-1890) ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 700 brieven van de kunstenaar, in permanente bruikleen gegeven door de Vincent van Gogh Stichting.

Lees verder

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft de grootste renovatie uit haar bestaan achter de rug. Vele jaren van voorbereiding en discussie zijn hier aan voorafgegaan.

Lees verder

City Theater Amsterdam

City theater Amsterdam is ontworpen door J. Wils & O. Rosendahl architecten en in 1935 geheel in een staalconstructie opgetrokken.

Lees verder

Nieuw Bijenhuis Nederland

Het Bijenhuis in Wageningen is niet alleen onder imkers een begrip. Sinds 1970 biedt het onderdak aan de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) een imkerwinkel, werkplaatsen, expositie- en vergaderruimte. Met het bestuur heeft Bart van Rossum een ontwerp en kostenbegroting gemaakt van een

Lees verder

Woningmarkt Leeuwarden

Van april 2011 tot juni 2012 is Peter Prak door de gemeente Leeuwarden ingehuurd als kwartiermaker voor de Leeuwarder Woningmarkt. Onder meer is nieuw beleid gemaakt met maar 3 actiepunten.

Lees verder

Herontwikkeling kavel Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland heeft Cooper Feldman gevraagd bestaande gronden en opstallen die hun oorspronkelijke functie voor Rijnland hebben verloren van herontwikkelingstrategieën te voorzien zodat een financieel gunstiger exploitatie mogelijk wordt.

Lees verder

De Groene Compagnie

Twee keer is advies uitgebracht voor het project de Groene Compagnie in opdracht van Gemeente Hoogezand-Sappemeer en de Dienst Landelijk Gebied.

Lees verder

Perspectief Huisvesting Arbeidsmigranten en Recreanten

Het vraagstuk arbeidsmigranten is actueel. De lusten en de lasten zijn in deze opgave zoals vaak niet gelijk verdeeld over de verschillende partijen, dat in toenemende mate tot knellende situaties leidt. Met interactieve workshops is het College van Putten gefaciliteerd in de verheldering van

Lees verder

Nieuw Stroomland Leeuwarden

In opdracht van gemeente Leeuwarden, de omringende gemeenten, de Provincie Fryslan en het ministerie van VROM heeft Peter Prak een ontwikkelingsstrategie, en een bijbehorend landschappelijk casco helpen opstellen. Hiermee is de basis gelegd voor de tot standkoming van het Masterplan voor deze

Lees verder

Contra-expertise Grondbezit

Voor een landelijke vastgoedfinancier zijn de ontwikkel- en marktkansen van een aantal grondposities onderzocht op de korte en middellange termijn.
 

Lees verder

Gebiedsontwikkeling: uitbreiding winkelcentrum Boven 't Y A'dam Noord

Gebiedsontwikkeling: uitbreiding winkelcentrum Boven 't Y 35.000 m2
Amsterdam Noord
 

Lees verder

Meeting Woningbouwregisseurs Nederland

Om gezamenlijk de woningmarktcrisis te lijf te gaan is een oproep gedaan onder de woningmarktregisseurs van Nederland om een dag lang met elkaar hierover kennis en inzichten te delen.
 

Lees verder

Pagina's

Vrijblijvende inventarisatie Vrijblijvende inventarisatie

Bent u op zoek naar ruime kennis en ervaring in vastgoed- en gebiedsontwikkeling? Voor een bestaand te transformeren gebied of een nieuw te ontwikkelen project? 

Maak dan gebruik van onze vrijblijvende inventarisatie. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag verder.

Meer weten?

06 1266 2511